Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Groot onderhoud REC JK

Aan gebouw REC J/K, het kenmerkende gebouw met de bakstenen schoorsteen, wordt groot onderhoud gepleegd. In combinatie met een kwaliteitsimpuls maakt dat het pand de komende vijftien jaar weer optimaal bruikbaar. De werkzaamheden worden gespreid over 2 jaar. Intussen blijft het pand in gebruik.

Gebouw REC J/K, ooit een natuurkundig (lab-)gebouw, biedt vandaag de dag onderdak aan meerdere functies van de Universiteit van Amsterdam. Het is met zijn bakstenen schoorsteen een kenmerkend gebouw op de Roeterseilandcampus.

Om het pand veilig en volgens wet- en regelgeving te kunnen blijven gebruiken, is groot onderhoud nodig. In combinatie met een kwaliteitsimpuls, maakt dat het pand de komende vijftien jaar weer optimaal bruikbaar. Voorbeelden van die kwaliteitsimpuls zijn de realisatie van daglicht in de nieuwe onderwijsruimtes in het souterrain en de verplaatsing van de entree naar de Nieuwe Achtergracht.

Voor het gehele project is besloten tot een fasering over twee jaar, waarbij het pand zoveel mogelijk in gebruik blijft. In 2022 vinden de werkzaamheden voornamelijk in de laagbouw plaats, in 2023 volgt de hoogbouw. 

Met deze werkzaamheden aan gebouw REC J/K voldoet het kenmerkende gebouw in 2024 weer aan de eisen van vandaag, biedt het ruimer onderdak aan het academisch onderwijs en samenwerkingspartners en verbetert de balans tussen campus en woongebied. Op de volgende afbeeldingen zijn twee artist impressions van de buitenzijde van het pand te zien. 

Visual gebouw REC J/K
Visual 2 gebouw REC J/K

Informatiebijeenkomsten voor omwonenden

Op maandagavond 10 januari 2022 organiseerde Facility Services, de facilitaire organisatie van de Universiteit van Amsterdam, een eerste online informatiebijeenkomst om omwonenden mee te nemen in de plannen (fasering, werkzaamheden en verwachte hinder) voor gebouw J/K op de Roeterseilandcampus.
Op woensdagavond 8 juni vond de tweede online informatiebijeenkomst plaats met specifieke aandacht voor logistieke planning en de kleur van de kozijnen.

Gedurende de bijeenkomsten was er gelegenheid om vragen te stellen. Vragen en antwoorden zijn vastgelegd in een gespreksverslagen:

De locatie van de nieuwe hoofdingang van REC JK.

Werkzaamheden en gebruik REC J/K

In de eerste fase van het project (geplande looptijd tot en met zomer 2023) staat de aanpak van de laagbouw van het pand op het programma. In overleg met de aannemer is besloten het zagen van uitsparingen voor daglichttoetreding in het souterrain (fase 2) uit te stellen tot een later tijdstip, overigens zonder uitloop van de totale doorlooptijd van het project.

Zodra de aannemer met de hindergevende zaagwerkzaamheden start, zal REC J/K mogelijk tijdelijk buiten gebruik worden gesteld (met uitzondering van opslag en bepaalde ICT-werkzaamheden). In dit geval wordt in overleg met de gebruikers in die periode een tijdelijke, vervangende flexruimte ingericht.

Intussen is het gebouw na enkele interne verhuizingen volop in gebruik. Check de plattegronden voor een actueel overzicht van de gebruiksruimten.

Download de updates voor gebruikers van REC J/K:

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het projectteam via: omgevingsmanager-rec@uva.nl. Bij spoedeisende calamiteiten kan het storingsnummer van aannemer IJbouw worden gebeld via 020-682 34 88 (o.v.v. projectnummer 22446 - UvA REC J/K).

Blijf op de hoogte 

Omwonenden worden voor aanvang van iedere fase in het onderhoudstraject geïnformeerd via een buurtbericht en waar nodig via nieuwe informatiebijeenkomsten.

Lees de laatste berichten aan de buurt  voor meer informatie over de projecten: