Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Groot onderhoud REC JK

Aan gebouw REC J/K, het kenmerkende gebouw met de bakstenen schoorsteen, wordt groot onderhoud gepleegd. In combinatie met een kwaliteitsimpuls maakt dat het pand de komende vijftien jaar weer optimaal bruikbaar. De werkzaamheden worden gespreid over 2 jaar. Intussen blijft het pand in gebruik.

Gebouw REC J/K, ooit een natuurkundig (lab-)gebouw, biedt vandaag de dag onderdak aan meerdere functies van de Universiteit van Amsterdam. Het is met zijn bakstenen schoorsteen een kenmerkend gebouw op de Roeterseilandcampus.

Om het pand veilig en volgens wet- en regelgeving te kunnen blijven gebruiken, is groot onderhoud nodig. In combinatie met een kwaliteitsimpuls, maakt dat het pand de komende vijftien jaar weer optimaal bruikbaar. Voorbeelden van die kwaliteitsimpuls zijn de realisatie van daglicht in de nieuwe onderwijsruimtes in het souterrain en de verplaatsing van de entree naar de Nieuwe Achtergracht.

Voor het gehele project is besloten tot een fasering over twee jaar, waarbij het pand zoveel mogelijk in gebruik blijft. In 2022 vinden de werkzaamheden voornamelijk in de laagbouw plaats, in 2023 volgt de hoogbouw. 

Met deze werkzaamheden aan gebouw REC J/K voldoet het kenmerkende gebouw in 2024 weer aan de eisen van vandaag, biedt het ruimer onderdak aan het academisch onderwijs en samenwerkingspartners en verbetert de balans tussen campus en woongebied.

De locatie van de nieuwe hoofdingang van REC JK.

Informatiebijeenkomst voor omwonenden (10 januari 2022)

Op maandagavond 10 januari 2022 organiseerde Facility Services, de facilitaire organisatie van de Universiteit van Amsterdam, een online informatiebijeenkomst om omwonenden aan de hand van een presentatie mee te nemen in de plannen voor gebouw J/K op de Roeterseilandcampus.

Tijdens de informatiebijeenkomst kwam o.a. aan bod:

  • de fasering van de werkzaamheden;
  • de ingrepen aan het gebouw en wat de omgeving daarvan mogelijk gaat merken;
  • een korte update over andere ontwikkelingen op Roeterseiland.

Gedurende de bijeenkomst was er gelegenheid om vragen te stellen. Vragen en antwoorden zijn vastgelegd in een gespreksverslag:

Informatiebijeenkomst voor omwonenden (8 juni 2022)

Op woensdagavond 8 juni 2022, vanaf 19.30 uur, organiseert de UvA een online informatiebijeenkomst waarin wij de bewoners in de omgeving van het REC willen bijpraten over de laatste ontwikkelingen rond gebouw J/K op de Roeterseilandcampus. Tijdens deze tweede bijeenkomst staan de logistiek en planning centraal. Ook de kleur van de kozijnen komt aan de orde.

Aanmelden voor de informatieavond is noodzakelijk om digitaal aan de bijeenkomst te kunnen deelnemen. U kunt bij uw aanmelding ook aangeven welke vragen u graag binnen de bijeenkomst beantwoord krijgt. Aanmelden kan via omgevingsmanager-rec@uva.nl. In aanloop naar de bijeenkomst ontvangt u een agenda en een link om aan de bijeenkomst deel te nemen.

Werkzaamheden REC J/K

In de eerste fase van het project (geplande looptijd tot en met zomer 2023) staat de aanpak van de laagbouw van het pand op het programma. Binnen deze fase zijn daarvoor in het gebouw al de nodige voorbereidingen getroffen, zoals inpandige verhuizingen en diverse werkzaamheden aan de installaties. Aanvankelijk zouden komende zomer enkele werkzaamheden plaatsvinden die tot geluidsoverlast kunnen leiden (fase 2), waaronder het zagen van uitsparingen voor daglichttoetreding in het souterrain. In overleg met de beoogd aannemer is besloten dit zaagwerk uit te stellen tot een later tijdstip, overigens zonder uitloop van de totale doorlooptijd van het project

Contact
Omwonenden worden voor aanvang van iedere fase in het onderhoudstraject geïnformeerd via een buurtbericht en waar nodig via nieuwe informatiebijeenkomsten. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het projectteam via: omgevingsmanager-rec@uva.nl.