Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het Universiteitskwartier in de binnenstad van Amsterdam kenmerkt zich door de historische en monumentale panden. Ook de UvA bezit hier 15 panden, veelal rijksmonumenten, waarbij de energiehuishouding op dit moment nog niet overal ‘future proof’ is. We willen hier, onder andere met een gebiedsgerichte Warmte en Koude opslag (WKO), een verduurzamingsslag op maken.
 • Onze opgave

  Gebiedsgerichte aanpak: WKO-ringleiding

  Omdat we op dit moment veel gebouwen op het UK opknappen of hier de ambitie voor hebben is het moment daar om ook de energiehuishouding te verbeteren. Verduurzaming is immers noodzakelijk voor de toekomst van ons vastgoed, zo ook vastgelegd in de doelen van het Klimaatakkoord (‘Paris Proof’), de ambities van de gemeente (aardgasvrij in 2040) en de ambitie van de UvA zoals die is vast gelegd in het white paper Duurzaamheid (PDF, 19 p.) en verder is uitgewerkt in de routekaart Energietransitie.

  Eén van de maatregelen om het vastgoed op het UK te verduurzamen is een gebiedsgerichte aanpak, door middel van de aanleg van een zogeheten ‘WKO-ringleiding’. Hierbij worden enkele WKO (warmte en koude opslag) bronnen geschakeld tot een netwerk voor de energievoorziening van de gebouwen van de UvA in het UK. Het voordeel van het netwerk is dat niet ieder gebouw een eigen bron nodig heeft, dit voorkomt over- of ondercapaciteit. Het netwerk kan overschot of schaarste aan energievraag vanuit de panden binnen het netwerk van bronnen of gebouwen onderling afvangen.

 • Tijdlijn

  Het project gebiedsgericht WKO UK  zich op dit moment in de ontwerpfase. We zijn hiervoor wel afhankelijk van andere partijen, bijvoorbeeld van de gemeente Amsterdam voor de bijvoorbeeld voor de WIOR-vergunningen (Werken In de Openbare Ruimte) en van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor de vergunning Waterwet.

  Als onderdeel van de WIOR-aanvraag zijn we met de gemeente, nutspartijen en adviseurs in overleg over het gebruik van de beschikbare ruimte in de grond. De verwachting is dat deze aanvraag in de zomer van 2024 wordt doorlopen. Dit leidt uiteindelijk tot een definitief ontwerp.

  De prognose is dat het ontwerpproces voor het einde van 2024 wordt afgerond. In het meest gunstige geval kunnen de werkzaamheden voor dit project dan in 2025 worden gestart. Marktontwikkeling, projectplanningen van de UvA gebouwen en het verkrijgen van de benodigde vergunningen zijn mede bepalend voor de uiteindelijke uitvoerbaarheid en planning.

Netcongestie

Netcongestie is een marktontwikkeling die van invloed is op verduurzamingsmaatregelen op het gebied van warmte en koude opslag. Het WKO-netwerk is namelijk ook gekoppeld aan het elektriciteitsnet, die op veel plekken in Nederland overbelast is. Maar wat houdt dit in?

Lees meer over de capaciteit op het net voor grootverbruikers bij Liander, de netbeheerder waar de UvA mee te maken heeft: