Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Omgeving

Het Universiteitskwartier is een complex gebied, omdat in een kleine oppervlakte vele functies zijn ondergebracht. Een goede bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie zijn dus van belang.

Eisen voor de omgeving

De UvA stelt eisen aan de aannemers ten aanzien van de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie van de omgeving (zogenaamde BLVC-eisen) tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De aannemer moet bij de indiening van zijn offerte ook aangeven hoe hij de werkzaamheden organiseert, zodat zo min mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat. Daarbij moet hij aantonen op welke wijze hij aan de eisen voldoet en hoe hij de handhaving van die eisen organiseert.

Communicatie

De UvA hecht veel waarde aan een goede relatie met interne en externe betrokkenen bij de ontwikkeling van het Universiteitskwartier. De communicatie met deze betrokken partijen moet dan ook tijdige, eenduidige en duidelijke informatie bevatten over de voortgang, de planning en te verwachten hinder en overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De UvA maakt hiervoor gebruik van huis-aan-huis buurtberichten in de directe omgeving van het betreffende bouwproject waarover gecommuniceerd wordt. Ook is er een app 'Universiteitskwartier' beschikbaar met daarin de laatste informatie en kunnen geintereseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Regelmatig worden er ook bewonersavonden georganiseerd waarvan de notulen online te vinden zijn.

Contact opnemen

Heb je een vraag over de projecten of ontwikkeling Universiteitskwartier?

Bekijk de contactgegevens