Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Het Binnengasthuisterrein en de directe omgeving is een complex gebied, omdat in een kleine oppervlakte vele functies zijn ondergebracht. Een goede bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie is dus van belang. Aan deze vier onderwerpen hecht de UvA tijdens de werkzaamheden in het gebied dan ook veel waarde.

Eisen voor de omgeving

De UvA stelt eisen aan de aannemers ten aanzien van de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie van de omgeving (zogenaamde BLVC-eisen) tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De aannemer moet bij de indiening van zijn offerte ook aangeven hoe hij de werkzaamheden organiseert, zodat zo min mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat. Daarbij moet hij aantonen op welke wijze hij aan de eisen voldoet en hoe hij de handhaving van die eisen organiseert.

Bereikbaarheid

De B in BLVC gaat over de bereikbaarheid van de stad en de buurt, met de auto, het openbaar vervoer, op de fiets, over het water of te voet en voor bewoners, ondernemers, aannemers, nood- en hulpdiensten en alle anderen die tijdens de uitvoering van of naar het gebied willen. 

Leefbaarheid

Over leefbaarheid worden er afspraken gemaakt met de aannemer om (geluids)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. 

Veiligheid

Bij de V van het BLVC plan gaat het om de veiligheid van de omgeving en specifiek om de fysieke veiligheid op en rondom de bouwplaats, de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. 

Communicatie

De UvA hecht veel waarde aan een goede relatie met interne en externe betrokkenen bij de ontwikkeling van de Binnenstadscampus. De communicatie met deze betrokken partijen moet dan ook tijdige, eenduidige en duidelijke informatie bevatten over de voortgang, de planning en te verwachten hinder en overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Informatiedoeken bij het pand aan het Turfdraagsterpad.