Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Amsterdamse Kennisinstellingen en woningbouwcorporaties hebben de handen ineen geslagen om bij de gemeente meer aandacht te vragen voor het grote tekort aan studentenwoningen. Begin 2018 bedraagt het tekort circa 12.000 studentenkamers. Naast de oproep aan de gemeente hebben de instellingen afgesproken ook zelf hun inzet te vergroten om het grote tekort terug te brengen.

Manifest

Talenten krijgen kansen met goed onderwijs én goede huisvesting

Coalitie Kennisstad heeft bij de gemeente om meer aandacht gevraagd voor het grote tekort aan studentenwoningen. In een manifest zet de coalitie haar zorgen uiteen:

Lees het manifest (opent PDF).

Coalitie Kennisstad heeft een berekening gemaakt: per jaar zijn 2.000 extra studentenwoningen met in hoofdzaak een huur tot 410 euro (de huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar) nodig. Dit is te realiseren met nieuwbouw én met innovatieve verhuurconcepten in bestaande bouw, bijvoorbeeld friends-contracten in sociale huurwoningen rondom de campussen. Aandacht voor studentenhuisvesting in de stad is een voorwaarde voor de internationale groei van de kennisinstituten en daarmee voor de economische, sociale en culturele verrijking van de stad.

Oproep aan de gemeente Amsterdam

Kennisstad Amsterdam heeft meer betaalbare huisvesting voor studenten en kenniswerkers hard nodig. De Coalitie Kennisstad roept de gemeente Amsterdam op om in de Woonagenda 2025 haar inspanningen op het gebied van studentenhuisvesting te intensiveren. Amsterdam verdient het.

Studentenhuisvesting per jaar Benodigde extra eenheden
Inlopen bestaand tekort voor Nederlandse studenten *) 600
Vervaningsvraag voor het wegvallen van tijdelijke eenheden in Amsterdam 400
Toename van de vraag als gevolg van sterke groei internationalisering 1000
Totaal extra benodig per jaar 2000

*) Naast een beperkte groei van Nederlandse studenten is er bestaand actueel tekort van 12.000 eenheden in 2016. Hiervan wordt met het actieprogramma 2014-2018 een deel gerealiseerd.

Gepubliceerd door  Coalitie Kennisstad op 16 april 2018

Contact

​Indien je vragen hebt over Coalitie Kennisstad, neem dan contact op met Dennis Gronert via: d.gronert@uva.nl

Over Coalitie Kennisstad

Coalitie Kennisstad bestaat uit de onderwijsinstellingen Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool voor de Kunsten, Gerrit Rietveld Academie en woningcorporaties gespecialiseerd in studentenhuisvesting, De Key en DUWO.