Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Op het Amsterdam Science Park bouwt de UvA aan de nieuwbouw van LabQ. Dit gebouw van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), bestaande quantumpartners en nieuwe samenwerkingen wordt de centrale hub in Amsterdam waar onderwijs, onderzoek en valorisatie op het terrein van quantumfysica en -technologie samenkomen. Het gebouw krijgt een vloeroppervlakte van circa 13.000 m2. De verwachte oplevering is medio 2027.

In 2020 bundelden de UvA, QuSoft, CWI en andere toonaangevende Nederlandse universiteiten en partners hun krachten in Quantum Delta Nederland (QDNL). Via het Nationaal Groeifonds ontving QDNL financiering voor een ambitieus project dat de quantumtechnologie in Nederland wil versnellen, internationaal wil laten excelleren en economische groei wil stimuleren.

 • Onze opgave

  LabQ wordt niet alleen de thuisbasis van het succesvolle onderzoekscentrum QuSoft van de UvA en het Centrum Wiskunde & Informatica. In het gebouw komen ook geavanceerde laseropstellingen, waarmee nieuwe doorbraken in het quantumonderzoek bereikt kunnen worden. De focus komt mede te liggen op de ontwikkeling van quantumapplicaties en quantumsensing. Het gebouw gaat ruimte bieden aan co-creatie en fieldlabs, waarin onderzoekers van de UvA nauw kunnen samenwerken met elkaar en externe partners. Zo wordt onder meer een brug geslagen tussen fundamenteel quantumonderzoek en de praktische toepassingen ervan, en wordt LabQ van de UvA een belangrijke schakel in het nationale quantum-ecosysteem van Quantum Delta NL.

 • Tijdlijn

  Planningsoverzicht

  • Heden - Q2 2024: Voorlopig Ontwerp (VO) en interne toetsing
  • Q2 2024 - Q1 2025 Definitief ontwerp (DO)
  • Q1 2025 - Q3 2025 Technisch Ontwerp (TO)  en betrekken aannemer
  • Q3 2025 - Q1 2027 Uitvoering 
  • Voorjaar 2027: Ingebruikname van het gebouw.

  Informatie per fase

  • Schetsontwerp (SO)  Het schetsontwerp, inclusief het vlekkenplan* en de hoofdontsluitingen zijn afgerond. Dit vormt een belangrijke mijlpaal in ons project, omdat het de basis legt voor verdere ontwikkeling.
  • Thema-groepen (Oktober 2023 - Februari 2024): Vanaf oktober 2023 tot en met februari 2024 richten we ons op het verzamelen van informatie en bespreken van voorstellen in zes verschillende themagroepen. Deze groepen omvatten labs, kantoren & ecosysteem, onderwijs & studieplekken, installaties & energie, duurzaamheid en look & feel. De input wordt verwerkt om het voorlopig ontwerp verder te verfijnen en de indeling van het gebouw te optimaliseren.
  • Voorlopig Ontwerp (VO) Hierbij wordt de indeling van het gebouw afgerond. staat gepland voor maart 2024. Na deze fase wordt het plan intern bij de UvA getoetst en ter besluitvorming voorgelegd.
  • Definitief Ontwerp (DO): De aannemer schuift aan tafel als adviseur van het ontwerpteam waarin het plan uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Eind 2024 wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend.
  • Technische Uitwerking (TO) en aannemer: Na goedkeuring van het DO gaan we over tot de technische uitwerking van het plan, waarbij ook een aannemer wordt betrokken. Dit zal ons in staat stellen om het project in detail te plannen en voor te bereiden op de bouwfase.
  • Bouwfase: De bouw van LabQ zal na de goedkeuring van het TO starten. 
  • Ingebruikname: De dienst Facility Services zal zorgen dat het gebouw in gebruik genomen kan worden en verzorgd de inrichting en verhuizing. We streven ernaar om het gebouw in het voorjaar van 2027 in gebruik te nemen.

  *Vlekkenplan: een schematisch overzicht van hoe de afdelingen, teams en projecten ten opzichte van elkaar zijn gehuisvest.

  Meer weten? Kijk onderaan deze pagina voor het laatste nieuws over LabQ.

LabQ: artist impression op basis van eerste ontwerpvisie
Artist impression op basis van eerste ontwerpvisie
Zien: impressievideo van LabQ

Artist impression van LabQ op het Amsterdam Science Park. In totaal telt het gebouw zeven bouwlagen verdeeld over 13.000 m2.

Meer informatie