Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

LabQ

Op het Amsterdam Science Park bouwt de UvA aan de nieuwbouw van LabQ. Dit gebouw van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), bestaande quantumpartners en nieuwe samenwerkingen wordt de centrale hub in Amsterdam waar onderwijs, onderzoek en valorisatie op het terrein van quantumfysica en -technologie samenkomen. Het gebouw krijgt een vloeroppervlakte van circa 13.000 m2. De verwachte oplevering is medio 2027.

In 2020 bundelden de UvA, QuSoft, CWI en andere toonaangevende Nederlandse universiteiten en partners hun krachten in Quantum Delta Nederland (QDNL). Via het Nationaal Groeifonds ontving QDNL financiering voor een ambitieus project dat de quantumtechnologie in Nederland wil versnellen, internationaal wil laten excelleren en economische groei wil stimuleren.

 • Onze ambitie

  LabQ wordt niet alleen de thuisbasis van het succesvolle onderzoekscentrum QuSoft van de UvA en het Centrum Wiskunde & Informatica. In het gebouw komen ook geavanceerde laseropstellingen, waarmee nieuwe doorbraken in het quantumonderzoek bereikt kunnen worden. De focus komt mede te liggen op de ontwikkeling van quantumapplicaties en quantumsensing. Het gebouw gaat ruimte bieden aan co-creatie en fieldlabs, waarin onderzoekers van de UvA nauw kunnen samenwerken met elkaar en externe partners. Zo wordt onder meer een brug geslagen tussen fundamenteel quantumonderzoek en de praktische toepassingen ervan, en wordt LabQ van de UvA een belangrijke schakel in het nationale quantum-ecosysteem van Quantum Delta NL.

 • Tijdlijn

  Planningsoverzicht

  • Oktober 2023: Afronding schetsontwerp (vlekkenplan en hoofdontsluitingen)
  • Oktober 2023 - Februari 2024: Informatie verzamelen en voorstellen bespreken in themagroepen
  • Maart 2024: Afronding Voorlopig Ontwerp (VO) en interne toetsing
  • Vanaf maart 2024: Technische uitwerking en betrekken aannemer
  • Medio 2025: Start bouwfase
  • Voorjaar 2027: Ingebruikname van het gebouw.

  Informatie per fase

  • Schetsontwerp (Oktober 2023): Het schetsontwerp, inclusief het vlekkenplan* en de hoofdontsluitingen, wordt naar verwachting in oktober 2023 afgerond. Dit vormt een belangrijke mijlpaal in ons project, omdat het de basis legt voor verdere ontwikkeling.
  • Thema-groepen (Oktober 2023 - Februari 2024): Vanaf oktober 2023 tot en met februari 2024 richten we ons op het verzamelen van informatie en bespreken van voorstellen in zes verschillende themagroepen. Deze groepen omvatten labs, kantoren & ecosysteem, onderwijs & studieplekken, installaties & energie, duurzaamheid en look & feel. De input wordt verwerkt om het voorlopig ontwerp verder te verfijnen en de indeling van het gebouw te optimaliseren.
  • Voorlopig Ontwerp (Maart 2024): De afronding van het Voorlopig Ontwerp (VO) staat gepland voor maart 2024. Na deze fase wordt het plan intern bij de UvA getoetst en ter besluitvorming voorgelegd.
  • Technische Uitwerking en Aannemer (Vanaf Maart 2024): Na goedkeuring van het VO gaan we over tot de technische uitwerking van het plan, waarbij ook een aannemer wordt betrokken. Dit zal ons in staat stellen om het project in detail te plannen en voor te bereiden op de bouwfase.
  • Bouwfase (Medio 2025): De bouw van ons project staat gepland om medio 2025 te beginnen.
  • Ingebruikname (Voorjaar 2027): We streven ernaar om het gebouw in het voorjaar van 2027 in gebruik te nemen.

  *Vlekkenplan: een schematisch overzicht van hoe de afdelingen, teams en projecten ten opzichte van elkaar zijn gehuisvest.

 • Werkzaamheden

  Het project bevindt zich nog in de ontwerpfase en zal tot de uitvoerende fase geen werkzaamheden hebben.

Beeld: cepezed
Impressies LabQ

Artist impression van de nieuwbouw LabQ op het Amsterdam Science Park. In totaal telt het gebouw zeven bouwlagen verdeeld over 13.000 m2.

Meer informatie