Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Veelgestelde Vragen

 • Wat voor bouwplannen heeft de UvA voor Roeterseilandcampus?

  De instroom van eerstejaars bachelor studenten is voor de drie op de Roeterseilandcampus gevestigde faculteiten de afgelopen jaren flink gegroeid.Om het aanbod van onderwijszalen gelijke tred te laten houden met de grotere instroom van studenten op de Roeterseilandcampus heeft de UvA de onderzocht hoe vraag en aanbod van onderwijszalen meer in evenwicht met elkaar gebracht kan worden. Momenteel wordt het tekort aan zalen opgevangen door middel van de huur van zalen elders in de stad, bijvoorbeeld in Carré. De bouw van een nieuw flexibel onderwijsgebouw op de Roeterseilandcampus draagt bij aan meer evenwicht tussen vraag en aanbod van onderwijsruimten, bevordert student- en medewerkerstevredenheid en voorkomt onnodige vervoersbewegingen. In het onderwijsgebouw kunnen ook studievoorlichtingsevenementen en buluitreikingen plaatsvinden.

 • Mag de UvA bouwen op de Roeterseilandcampus?

  Ja, het bestemmingsplan staat verdere bebouwing toe, zolang de UvA binnen de contouren van het bestemmingsplan blijft – max 75% bebouwbaar oppervlakte - mag er gebouwd worden op het REC. 

 • Is Roeterseilandcampus af als de nieuwe collegezaal klaar is?

  Met de verhuizing van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn de grote bouwwerkzaamheden nu afgerond. De campus zal altijd in ontwikkeling blijven, omdat de UvA met de inrichting van de onderwijsvoorzieningen meebeweegt met de wensen van de studenten en medewerkers, ook in de toekomst. Op termijn zal gebouw J/K verbouwd gaan worden. Gebouw P wordt vanaf 2020 gerenoveerd.

 • Hoe zorgt de UvA ervoor dat de bouwoverlast wordt beperkt?

  Om de bouwoverlast voor campusgebruikers en omwonenden te beperken worden met de aannemer verplichtende afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in een zogenaamd BLVC-kader(bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie). Hierin wordt vastgelegd op welke wijze tijdens de bouwperiode wordt omgegaan met vervoer, afvalstromen, geluidsoverlast, parkeren, werkuren, enz.  De omgevingsmanager is hiervoor het eerste aanspreekpunt.

 • Op welke wijze worden omwonenden geinformeerd over de bouw en verbouwing van projecten op het REC?

  Zodra een besluit is genomen worden de omwonenden geïnformeerd over de plannen. Tijdens bewonersavonden worden de bewoners uitgenodigd om kennis te nemen van het plan, vragen te stellen en suggesties te geven om de bouwoverlast te helpen beperken. Tijdens de gehele bouwperiode ondersteunen ‘nieuwsberichten‘ , nieuwsbrieven en de UvA campus website de communicatie met de belangrijkste stakeholders waaronder de bewoners. Ook kunnen omwonenden met eventuele klachten of suggesties terecht bij de omgevingsmanager van de afdeling Huisvestingsontwikkeling Simon de Roo, zijn contactgegevens zijn:

 • Welke voorzieningen zijn er aan de plint van het gebouw aan de Roeterstraat en de Nieuwe Achtergracht?

  Inmiddels hebben verschillende ondernemers, Via Vai, Swapfiets en de Bakkerszonen zich gevestigd aan de plint. De commerciële ruimte aan de kant van de Nieuwe Achtergracht wordt ingevuld door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR). De FdR heeft op deze plek de “LAWHUB” geopend: een bruisende co-creatie ruimte voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. In de LAWHUB werken innovatieve bedrijven, startups en maatschappelijk georiënteerde organisaties nauw samen met het onderwijs van de FdR.  

 • Komen er studentenwoningen op de Roeterseilandcampus?

  Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor studentenwoningen op de Roeterseilandcampus. Het bestemmingsplan laat overigens wel studentenwoningen toe. De UvA informeert en betrekt omwonenden over de planvorming voor nieuwbouw of functiewijziging van gebouwen via deze website, buurtberichten en geldende inspraakprocedures.

 • Hoe kan ik mij aanmelden zodat ik op de hoogte word gehouden?

  Omdat bouwwerkzaamheden in de nabije omgeving altijd merkbaar zijn, houden wij buurtbewoners en ondernemers via onze buurtberichten op de hoogte van de werkzaamheden op Roeterseiland. Bent u buurtbewoner, ondernemer of op een andere manier geïnteresseerd in de bouwwerkzaamheden op Roeterseiland, meld u dan aan voor ons digitaal buurtbericht via omgevingsmanager-rec@uva.nl. Dan ontvangt u het buurtbericht en andere updates van de ontwikkelingen op Roeterseiland in uw mailbox.