Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA heeft al sinds de jaren ’80 een prominente plek op het Roeterseiland. Het Roeterseiland ligt in de van oudsher levendige Plantagebuurt in het oostelijke deel van stadsdeel Centrum.

In de negentiende eeuw gingen veel schrijvers, acteurs en wetenschappers in deze buurt wonen omdat er veel theaters, danszalen en kroegen waren. De cultuurliefhebber zit dan ook goed in de Roeterseilandbuurt. CREA, het cultureel centrum op de Roeterseilandcampus, is toegankelijk voor iedereen. Musea als de Hermitage, NEMO, het Tropenmuseum en het Joods Cultureel Kwartier zijn op loopafstand net als Theater Carré, dierentuin Artis en verschillende parken.

Bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en communicatie

De UvA bouwt aan een open stadscampus voor circa 20.000 studenten van drie faculteiten. In de zomer van 2017 zijn de werkzaamheden klaar. Tijdens de werkzaamheden besteedt de UvA veel aandacht aan een goede bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (het BLVC-plan). Tijdens de bouw is de campus immers gewoon in gebruik. De aannemers moeten daarom al in een vroeg stadium aangeven hoe zij de werkzaamheden gaan organiseren en hoe zij ervoor gaan zorgen dat de omgeving er zo min mogelijk hinder van heeft. De omgevingsmanager van de UvA is hierbij de tussenpersoon en aanspreekpunt voor buurtbewoners, ondernemers en gemeente.

 

X
De Roetersstraat

Bereikbaarheid

De B in BLVC gaat over de bereikbaarheid van de stad en de buurt, met de auto, het openbaar vervoer, op de fiets, over het water of te voet. Dit geldt zowel voor studenten en medewerkers als voor bewoners, ondernemers, aannemers, nood- en hulpdiensten en voor alle anderen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden naar het gebied willen. 

Leefbaarheid

Bij leefbaarheid worden er afspraken gemaakt met de aannemer om (geluids)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Soms kunnen geluidarme machines worden ingezet of worden geluidwerende schotten geplaatst.

Geluidarm induwen van damwanden

Veiligheid

Bij de V van het BLVC-plan gaat het om de veiligheid van de omgeving en specifiek om de fysieke veiligheid op en rondom de bouwplaats. Daarnaast is er aandacht voor de verkeersveiligheid (inzet van verkeersambassadeur, verkeersregelaars en fietscoaches) en de sociale veiligheid (verlichting, veilig afgeschermde bouwplaats, geen hijsbewegingen van kranen boven de openbare weg).

Communicatie

De communicatie over de werkzaamheden op de campus vindt plaats via diverse middelen zoals buurtberichten, bewonersavonden en de Roeterseiland Campuskrant die huis aan huis wordt bezorgd. Hierin staat informatie over de voortgang, planning en te verwachten hinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.