Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Huisvestingsplan 2005-2025

In 1995 is het eigendom van de universitaire gebouwen door de rijksoverheid overgedragen aan de universiteiten. Daarmee heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) het eigendom gekregen van een zeer diverse vastgoedportefeuille. De UvA heeft een strategisch Huisvestingsplan (HvP) opgesteld dat op dit moment een planperiode kent van 2005-2025. Met de uitvoering van het HvP wordt toegewerkt naar de clustering van de huisvesting van de UvA op 4 campussen. Het doel van het HvP is het scheppen van strategische kaders om zowel kwantitatief als kwalitatief te voldoen aan de huidige en de toekomstige ruimtebehoefte van de UvA ten behoeve van onderwijs, onderzoek en valorisatie.


De UvA heeft een strategisch Huisvestingsplan (HvP) opgesteld dat op dit moment een planperiode kent van 2005-2025, waarin is gekozen voor de clustering van de huisvesting van de UvA in campussen. De huisvestingsstrategie is gebaseerd op deze clustering en is omschreven in het HvP. 
Het doel van het HvP is het scheppen van strategische kaders om de huidige en toekomstige ruimtebehoefte van de UvA zowel kwantitatief als kwalitatief in te vullen, binnen de gestelde kaders.