Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het omzetten van kennis in (praktische) toepassingen vormt de kern van de valorisatieambitie van de UvA, een doel dat eveneens kracht wordt bijgezet op de Roeterseilandcampus (REC). Drie uiteenlopende faculteiten bundelen hier hun krachten om wetenschappelijke inzichten te benutten in de praktijk. Dit gezamenlijke initiatief, REC Impact genaamd, krijgt binnenkort een fysieke thuisbasis in het opgeknapte REC J/K gebouw: een deel van de eerste verdieping wordt hier ingericht als REC Impact Centre. Deze ruimte, ook wel een valorisatievloer genaamd, belooft niet alleen een fysieke hub voor valorisatie, maar ook inhoudelijke programmering die aansluit bij maatschappelijke thema's. We spreken met Erik Boer, programmadirecteur van REC Impact, over de essentie van dit initiatief en wat we van het nieuwe REC Impact Centre kunnen verwachten.
Artist impression REC Impact Centre (door ATELIERFRONT)

Wat zijn de motivaties achter de beslissing om te investeren in een valorisatievloer op de Roeterseilandcampus?

‘De UvA heeft in haar Instellingsplan de ambitie uitgesproken om een schaalsprong te maken met valorisatie. Valorisatie (het benutten van kennis) is naast onderzoek en onderwijs de derde wettelijke kerntaak van de universiteit. We zien ook dat universiteiten veranderen: voor het onderzoek zijn we op zoek naar nieuwe manieren van financiering; voor het onderwijs neemt de nadruk op employability en belang van ondernemendheid voor studenten toe; de omgeving vraagt ons om nieuwe manieren van engagement (betrokkenheid) aan te gaan op regionaal niveau (publiek-privaat). Deze ambitie en ontwikkelingen rechtvaardigen investeringen in een valorisatievloer op de campus Roeterseiland.’

Wat is REC Impact en door welke kennisgebieden en thema’s wordt REC Impact gekenmerkt?

‘De faculteiten Maatschappij en Gedragswetenschappen, Economie en Bedrijfskunde, en Rechtsgeleerdheid hebben afgesproken zoveel mogelijk samen op te trekken in de valorisatieambitie op de campus Roeterseiland (onder de noemer REC Impact). In het gebouw J/K start begin 2024 het REC Impact Centre met naast fysieke ruimte voor valorisatie ook een inhoudelijk programma. Voor deze inhoud sluiten we nauw aan bij de onderwerpen (IP thema’s) van de UvA. Denk aan verantwoorde digitale transformatie of veerkrachtige rechtvaardige samenleving.’

Wat is een mooi voorbeeld van een initiatief dat momenteel al op de Roeterseilandcampus plaatsvindt?

‘Er zijn heel veel mooie voorbeelden, te veel om op te noemen. Onlangs kreeg Dick den Hertog, hoogleraar Operations Research aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, een mooie erkenning in de vorm van een Impact Award voor zijn initiatief Analytics for a Better world. Een ander mooi voorbeeld is de Amsterdam Law Hub, een unieke broedplaats waar het rechtenonderwijs, de wetenschap en maatschappij samenkomen.’

Artist impression REC Impact Centre (door ATELIERFRONT)

Hoe gaat het vernieuwde gebouw REC J/K bijdragen aan het bevorderen van valorisatie en de activiteiten van REC Impact? Welke specifieke faciliteiten kunnen we verwachten?

‘Een fysieke locatie voor valorisatie helpt heel erg, is mijn ervaring. Een plek waar mensen naartoe kunnen, waar activiteiten plaatsvinden, waar mensen en afdelingen zich toe kunnen verhouden. Dan wordt het zichtbaar, tastbaar. Ik noem dat een “campus landmark”. In REC J/K gaat het om een ruimte op de eerste verdieping met 6 kantoren, co-working ruimte met 20 werkplekken, event ruimte tot 90 personen en in het midden een ruimte voor ontmoeting en kleine groepen. Naast dit huisvestingsprogramma gaan we zelf actief programmeren op de thema’s uit het UvA Instellingsplan.’

Copyright: UvA
Een fysieke locatie voor valorisatie helpt heel erg, is mijn ervaring. Een plek waar mensen naar toe kunnen, waar activiteiten plaatsvinden, waar mensen en afdelingen zich toe kunnen verhouden. Dan wordt het zichtbaar, tastbaar. Ik noem dat een “campus landmark”. Erik Boer, programmadirecteur REC Impact
De hoofdingang van REC J/K (foto: Bert Wisse)
REC J/K: het kenmerkende gebouw met de bakstenen schoorsteen

Aan gebouw REC J/K wordt groot onderhoud gepleegd. In combinatie met een kwaliteitsimpuls maakt dat het pand de komende vijftien jaar weer optimaal bruikbaar. Wil je meer weten over de transformatie van REC J/K?