Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Universiteit van Amsterdam en de gemeente Amsterdam werken in het bruisende hart van Amsterdam aan de ontwikkeling van het Universiteitskwartier. Dit gebied ondergaat een aanzienlijke verandering: van verbouwing, renovatie en verduurzaming van de monumentale panden tot bruikbare universitaire gebouwen tot aan de - uiteindelijke - inrichting van de buitenruimte. Doel is om van het gebied een plek te maken waar de verschillende gebruikers - studenten, medewerkers van universiteit en kennisinstellingen, bewoners en bedrijfsleven - elkaar ontmoeten en samenwerken aan ideeën.

De locatie: een vierkante kilometer van kennis en cultuur

Het Universiteitskwartier is de historische geboortegrond van de Universiteit van Amsterdam. Het ligt in het centrum van Amsterdam, tussen de Oudezijds Voorburgwal, Oude Hoogstraat, Kloveniersburgwal, Oude Turfmarkt en de Nieuwe Doelenstraat. Het behoort tot de centrale binnenstad en kent daardoor diverse soorten gebruikers. Studenten en medewerkers die gebruik maken van de UvA-locaties. Bewoners, toeristen en passanten die gebruik maken van de buitenruimte, bedrijven en faciliteiten in het gebied.    

Het is de thuisbasis van de Faculteit der Geesteswetenschappen, maar ook van onder meer het Allard Pierson, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het Institute for Advanced Study (IAS), het Universiteitstheater, VOX-POP en Venture Lab.

Verbinding met de maatschappij

Het Universiteitskwartier is een plek waar wetenschap raakt aan het dagelijks leven. De grote vraagstukken van onze tijd vragen immers om menselijke antwoorden - het terrein van de geesteswetenschappen.  

De Amsterdam Humanities Hub verbindt partners uit culturele sector, overheid of bedrijfsleven met onderzoekers en jong talent, om samen vernieuwende en verrassende oplossingen te zoeken voor urgente vragen.  

De UvA-podia, Allard Pierson, SPUI25, Universiteitsbibliotheek en VOX-POP programmeren daarnaast het hele jaar door activiteiten die veelal gratis en voor een breed publiek toegankelijk zijn.

Ruimtelijke ontwikkeling Universiteitskwartier

Strategisch Masterplan
De UvA en gemeente hebben samen een ‘Strategisch Masterplan’ opgesteld voor de ontwikkeling van het Universiteitskwartier. Dit plan is de basis voor verschillende deelprojecten, zoals het ontwerp van de universiteitsgebouwen en buitenruimte en gaat ook in op thema's als mobiliteit, logistiek, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid. Dit plan is tot stand gekomen met inbreng van diverse belanghebbenden. De gemeenteraad van Amsterdam heeft het plan in de zomer van 2021 vastgesteld.  

Ga naar het Strategisch Masterplan Universiteitskwartier

Het gebied van het Universiteitskwartier.

Projecten Universiteitskwartier
De UvA werkt in nauw overleg met de gemeente Amsterdam aan verschillende (deel)projecten in het Universiteitskwartier, waaronder renovatie van het voormalige Binnengasthuisziekenhuis tot de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB), de verbouwing van BG5, de Oudemanhuispoort (OMHP) en de (tijdelijke) inrichting van de buitenruimte. Neem ook eens een kijkje op de projectpagina's van de Gasthuiskerk, de gebiedsgerichte WKO en herstel kademuur Grimburgwal.

Contact
Heb je vragen over de ontwikkeling van het Universiteitskwartier? Neem contact met ons op.

Reconstructie van het chirurgisch theater in 1901 en artist impression van de collegezaal in de nieuwe UB (© 4D Research Lab)
Reconstructie: de geschiedenis van het Universiteitskwartier

Het Universiteitskwartier heeft een lange, bijzondere geschiedenis waarin het veel verschillende functies had. Zo waren er door de eeuwen heen een oudemannen- en vrouwenhuis, klooster, ziekenhuis en museum gehuisvest. Om deze geschiedenis tastbaar te maken en tot leven te brengen, bracht het 4D Research Lab van de UvA het gebied op een bijzondere manier in kaart.