Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De veiligheid in en rondom de gebouwen is een belangrijk aandachtspunt tijdens de bouwwerkzaamheden. De vluchtcapaciteit en toegankelijkheid van de noodzakelijke vluchtwegen en de (nood)uitgangen blijven tijdens de werkzaamheden gewaarborgd.

Op en rondom de bouwterreinen

Veiligheid bouwlocatie

Met alle betrokken partijen is een veiligheidsplan opgesteld en afgestemd. Ook de gemeente Amsterdam en de alarmdiensten vormen onderdeel van dit plan. Alle werkzaamheden op de bouwlocatie worden conform dit veiligheidsplan uitgevoerd.  

Veiligheid bij calamiteiten en invloed op de buurt

In geval van calamiteiten geldt een uitvoerig  protocol waar medewerkers van de meldkamer UvA mee werken. In dit protocol staan onder meer de instanties en personen die in geval van een bepaalde calamiteit ingelicht worden om eventuele schade te beperken.

Veiligheid met betrekking tot schadelijke stoffen

Bij de sloop van gebouwen wordt volgens wettelijk vastgestelde richtlijnen en voorwaarden gewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam die hiervoor bouw- en saneringsvergunningen afgeeft. Saneringen worden altijd uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf dat verder gecontroleerd wordt door een onafhankelijk ingenieursbureau.

Veiligheid met betrekking tot gebouwen

Het beveiligingsbedrijf van de UvA loopt periodiek controlerondes op de Roeterseilandcampus.

Veiligheid verkeersstromen en zwaar transport

Om het bouwverkeer en het transport van bouwmaterialen in goede banen te leiden worden door de aannemer verkeersregelaars ingezet. Het merendeel van het transport gaat door de Sarphatistraat en een klein deel gaat door de Roetersstraat. De hinder van het bouwverkeer rondom de bouwlocatie wordt beperkt door gebruik te maken van de zogeheten ‘time delivery’ werkwijze. Dit betekent dat met de transporteur afspraken gemaakt worden over de tijden waar binnen het bedrijf de goederen mag leveren. Alleen binnen de afgesproken tijden worden de vrachtwagens op het bouwterrein toegelaten. Parkeren in de Roetersstraat om eventuele wachttijd te overbruggen is niet toegestaan.

Verkeersmaatje

Verkeersmaatje

Wij zijn ons ervan bewust dat zowel de huidige verhuisbewegingen als de werkzaamheden extra verkeersdruk met zich meebrengen in met name de Valckeniersstraat. In overleg met het stadsdeel plaatsen wij daarom in de Pancrasstraat een waarschuwingsbord voor voetgangers en fietsers. Om de chauffeurs te attenderen op de spelende kinderen, fietsers en voetgangers laten wij aan het begin van de Valckenierstraat bij de Sarphatistraat ook nog een zogenaamd verkeersmaatje plaatsen. Daarnaast vragen wij uw medewerking door de aanwijzingen op de borden en van de medewerkers van de UvA en aannemer op te volgen. 

Maatregelen asbestsanering Roeterseilandcampus

Op sommige plekken op de campus wordt asbest gevonden dat vervolgens moet worden verwijderd. Het verwijderen van asbest kan risico’s met zich meebrengen. Doordat het verwijderen zeer zorgvuldig en volgens wettelijk voorgeschreven maatregelen plaatsvindt, zijn deze risico’s echter verwaarloosbaar. Zo wordt er asbest verwijderd 'in containment', een speciaal gemaakte ruimte waarin met onderdruk gewerkt wordt zodat asbestdeeltjes niet buiten deze ruimte kunnen komen. Wanneer er niet in containment wordt gewerkt, worden asbesthoudende delen op zorgvuldige wijze uit elkaar gehaald. Het materiaal wordt niet gebroken of verpulverd.

Het verwijderen van asbest gebeurt door een gecertificeerd bedrijf. Daarnaast is er een toezichthouder aangesteld die er op toeziet dat dit bedrijf zich ook aan alle wet- en regelgeving houdt.

Wat merkt de omgeving?

Er wordt vooral binnen in het gebouw gewerkt. Het is goed mogelijk dat de omgeving daarom weinig tot niks merkt van de werkzaamheden. Het zou kunnen dat u werknemers in beschermende pakken ziet lopen of afzettingen ziet op locaties waar asbest verwijderd wordt.