Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)

In een BLVC-kader zijn maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken beschreven rondom bouwprojecten. Hierbij wordt onder andere toelichting gegeven op het project, het bevat een omschrijving van de omgeving, een risicoanalyse met daarbij oplossingsrichtingen, een faseringsplan/-planning en de daarbij horende maatregelen omtrent bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

De UvA stelt een BLVC-kader op in samenspraak met de belanghebbenden, zoals de academische gemeenschap, buurt, nood- en hulpdiensten en de gemeente, waarbij er wordt gestreefd de bouwwerkzaamheden op een zodanige manier in te richten dat daarbij rekening wordt gehouden met bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

BLVC-kader Universiteitsbibliotheek

Het BLVC-kader Universiteitsbibliotheek (2018) is getoetst en goedgekeurd door de de gemeente (inclusief nood- en hulpdiensten). Hierbij zijn ter aanvulling de volgende punten te melden*:

  • Aan- en afvoer over water is onderzocht maar niet toegepast, omdat het lokaal voor te veel hinder (overslag bij Grimburgwal en afzetten Binnengasthuisstraat tot aan overslaglocatie aan Grimburgwal) zou zorgen.
  • Bouwterrein ter plaatse van Binnengasthuisstraat en Vendelstraat is uit veiligheidsoverwegingen ruimer uitgevoerd dan eerder bedacht, met name om het bouwverkeer van het overige verkeer te scheiden.
  • Geluidsdemping in bouwwand is niet toegepast, omdat het in onze situatie te weinig effect zou hebben.
  • Klachten kunnen bij de omgevingsmanager van Volker worden gemeld en Volker heeft een inloopspreekuur ingesteld.
  • De exacte aan- en afvoerroutes worden nog onderzocht in relatie tot de belastbaarheid van kades en bruggen.

* Peildatum juli 2019