Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Duurzaamheid

De UvA heeft hoge ambities in het Universiteitskwartier op het vlak van duurzaamheid. We zijn ons bewust van het maatschappelijk debat over duurzaamheid en onderschrijven de noodzaak. De ambities op het vlak van duurzaamheid nemen wij mee in het ontwikkelen van gebouwen en campussen. Op het Universiteitskwartier streven we naar energieneutrale gebouwen, waar mogelijk zelfs energiepositief. Zo past gasverbruik niet meer in het toekomstbeeld en willen we zuiniger omgaan met (drink)water. In samenwerking met stakeholders uit het gebied wordt er tevens onderzocht of ook andere gebouwen/onderdelen van het Universiteitskwartier (buiten de UvA) meegenomen kunnen worden in het toekomstbestendig(er) maken van de stad en het gebied als geheel.

Maatschappelijk debat

Het maatschappelijk debat over verduurzaming van de gebouwde omgeving is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Instellingen zoals de UvA worden hierop aangesproken en het is maatschappelijk onhoudbaar geworden om geen bijdrage te leveren. Een recente oproep van wetenschappers onderstreept dit nog eens; deze oproep was onder andere gericht op het verminderen van het energieverbruik en investeren in duurzame energie (https://klimaatbriefuniversiteiten.nl/).

Omdat duurzaam en energiebewust bouwen zowel maatschappelijk als financieel gezien (op de langere termijn) gewenst is, is het een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van de locaties van de UvA, zowel tijdens de bouw als daarna.

Kaders duurzaamheid

Dit zijn belangrijke kaders in de ontwikkeling van het Universiteitskwartier en zijn ingebed in de volgende doelstellingen:

  1. BENG, met de ambitie op termijn door te groeien naar energieneutraal en vervolgens energieleverend gebouw;
  2. Aardgasloos, all-electric;
  3. Realiseren van gezonde binnenmilieus, conform het concept Frisse Scholen;
  4. Gebruik maken van duurzaam geproduceerde materialen;
  5. In de bouw- en exploitatiewijze van gebouwen voorkomen van uitputting van grondstoffen;
  6. Realiseren van verantwoord watergebruik.

Energie en waterverbruik

Het vertrekpunt is dat de gebouwen op gebiedsniveau energieneutraal worden, door het energieverbruik van de gebouwen sterk te reduceren en de benodigde energie duurzaam op te wekken. De projecten worden zonder gasaansluiting gerealiseerd. Aanvullend is de ambitie gesteld om energiepositief te worden, dit houdt in meer energie op te wekken dan te verbruiken. Daarnaast willen UvA en gemeente met de stakeholders in de buurt (o.a. hotels, De Key, bewoners) verkennen hoe de energiehuishouding van al het vastgoed in het Universiteitskwartier toekomstbestendig gemaakt kan worden en welke synergievoordelen behaald kunnen worden door dit in gezamenlijkheid op te pakken.

Duurzaamheid gaat verder dan alleen het behalen van energiedoelstellingen. In de planuitwerking van de gebouwen wordt onderzocht hoe het watergebruik kan worden geminimaliseerd en hoe bijvoorbeeld grijswater (regenwater) kan worden toegepast, denk hierbij bijvoorbeeld aan spoelwater van toiletten. 

Circulair en duurzaam bouwen

Circulariteit is een belangrijke term geworden binnen de bouw en verbouw op het Universiteitskwartier. Dit betekent het maximaliseren van het hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van de gebouwen. Voor gebouwen betekent dit niet alleen het kijken naar materialen, maar ook naar levensduurverlenging door het zo flexibel mogelijk maken van de gebruiksfunctie van een gebouw. Van alle bestaande gebouwen worden momenteel materiaalpaspoorten gemaakt, zodat bij de start van het ontwerpproces voor de ontwerpende partijen bekend is welke materialen in het gebied beschikbaar zijn.

Ook in het bouwproces zelf speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Uiteraard dient de overlast voor de omgeving beperkt te zijn; dit wil de UvA onder meer realiseren door de inzet van kleinere, elektrische voertuigen en door vervoer over water.

Duurzaamheid op gebouwniveau

Op gebouwniveau wordt er gekeken in welke mate duurzaamheidsaspecten in de gebouwen, die op dit moment worden verbouwd, geimplementeerd kunnen worden. Een project dat op dit moment al loopt is de realisatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek.