Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Begin oktober organiseerden de Gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam een participatieavond voor bewoners, ondernemers en instellingen van het Universiteitskwartier. Tijdens deze avond werd aangekondigd dat er nog aanvullende themabijeenkomsten zouden volgen. De bijeenkomsten zijn gepland op een aantal dinsdagen, te weten: 19 en 26 november, 10 december 2019 en 14 januari 2020. Bent u bewoner, ondernemer of en een belangstellende van het Universiteitskwartier? Dan bent u van harte welkom.

Strategisch Masterplan Universiteitskwartier

De gemeente Amsterdam bereidt in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier voor. In dit plan staan de kwaliteiten en kenmerken van het gebied tussen Oude Turfmarkt en Oude Hoogstraat en wordt aangegeven waarmee rekening moet worden gehouden bij de herinrichting van de openbare ruimte, de herinrichting en verduurzaming van universiteitsgebouwen, de logistiek en mobiliteit. 

Vier specifieke themabijeenkomsten

In de voorbereiding van dit Masterplan zijn in het kader van de participatie gesprekken met de buurt gevoerd. Ter afronding organiseren de Gemeente Amsterdam en UvA nog bijeenkomsten rondom specifieke thema’s. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De thema’s die de komende tijd centraal staan, zijn voortgekomen uit het eerdere participatieproces. 

Welke thema’s komen wanneer aan bod?

Graag geven wij u alvast de onderwerpen, data en locaties van de bijeenkomsten. Meer uitgebreide informatie per themabijeenkomst, leest u in de uitnodigingsbrief van de gemeente (download PDF).

Themabijeenkomst: Tijdelijke initiatieven en vergroening 
Datum:         dinsdag 19 november 2019 
Locatie:         Waalse Kerk, Walenpleintje 157 
Tijd:               20.00 – 22.00 uur

Themabijeenkomst: Duurzaamheid 
Datum:         dinsdag 26 november 2019 
Locatie:         Hotel The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197 
Tijd:               20.00 – 22.00 uur

Themabijeenkomst: Binnengasthuisterrein 
Datum:         dinsdag 10 december 2019 
Locatie:        VOX-POP, Binnengasthuisstraat 9 (onder voorbehoud) 
Tijd:               20.00 – 22.00 uur

Themabijeenkomst: Autoluw en mobiliteit 
Datum:         dinsdag 14 januari 2020 
Locatie:         Nog nader te bepalen 
Tijd:               20.00 – 22.00 uur

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op amsterdam.nl/universiteitskwartier.