Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Op het Amsterdam Science Park wordt er naast LAB42 inmiddels ook gewerkt aan Matrix One. Twee losse bouwprojecten, maar van buiten lijkt het wel één bouwput. Beide partijen hebben dan ook besloten om het omgevingsmanagement samen op te pakken. Hiermee wordt één voordeur gecreëerd voor vragen over de bouwwerkzaamheden van beide projecten. Vanaf nu kun je hiervoor terecht bij omgevingsmanager Simon de Roo, s.e.deroo@uva.nl.

Update LAB42

Voor LAB42 geldt dat de afgelopen periode alle funderingspalen en damwanden zijn geplaatst en dat de torenkraan een plek op de bouwkavel heeft gevonden. Nu wordt tot en met februari 2021 al het verdere grond-/ en funderingswerk, zoals het maken van een sprinklerkelder, het storten van vloeren en het aanleggen van riolering, uitgevoerd. Over al deze werkzaamheden kunnen we melden dat er geen pieken qua overlast te verwachten zijn. Het is nu regulier (door)bouwen. Meer informatie de bouwwerkzaamheden van LAB42.

Update Matrix One

Voor Matrix One wordt de laatste hand gelegd aan het verleggen van kabels en leidingen. Op dit moment wordt de bouwplaats ingericht en later deze maand starten de funderingswerkzaamheden. Matrix One wordt, net als LAB42, gefundeerd op schroefinjectiepalen. Dit zijn betonnen palen die in de grond gevormd worden. Er wordt een stalen buis in de grond gedraaid die, terwijl de buis weer langzaam omhoog wordt getrokken, met beton wordt gevuld. Ten opzichte van traditioneel heiwerk is deze werkwijze trillingsarm en levert deze methode aanzienlijk minder lawaai en trillingen op.

Ook de damwanden worden met een trillingsarmsysteem aangebracht. De bedoeling is om de damwanden niet met een traditioneel trilblok aan te brengen, maar een 'druk'-methode te gebruiken. Deze werkwijze is trillingsarm en levert minder lawaai en trillingen op. Tijdens de werkzaamheden wordt met trillingsmeters alles nauwkeurig gemeten. Zodra er overschrijdingen van de afgesproken waarde plaatsvinden dan krijgt uitvoerder een sms en zal het werk stil gelegd worden om de oorzaak te onderzoeken en noodzakelijke maatregelen te treffen. Meer informatie over het toekomstige Matrix One en een livestream van de bouwplaats.