Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Actueel overzicht werkzaamheden Science Park

De realisatie van LAB42 neemt circa twee jaar in beslag. Via de website, de nieuwsbrief en nieuwsberichten informeren we proactief en tijdig over de werkzaamheden.

Verschillende werkzaamheden gebouw LAB42

De afgelopen periode zijn de grondwerkzaamheden aan de kelder van LAB42 afgerond en konden de damwanden weer verwijderd worden. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die de komende tijd worden uitgevoerd.

Week 43 – 06
Op dit moment zijn de laatste funderingswerkzaamheden in volle gang. Er wordt nu vooral gewerkt aan de tussenbalken, de funderingsbalken van de ene poer naar de andere poer. Deze werkzaamheden lopen tot midden februari en hierover kunnen we melden dat er geen pieken qua overlast te verwachten zijn. Het is nu regulier (door)bouwen.

Damwanden LAB42 weer verwijderd
Eind september/begin oktober 2020 zijn tijdelijke damwanden aangebracht voor het maken van de dieper gelegen delen van LAB42, zoals de liftput, grijswater- en sprinklerbassin e.d. Deze werkzaamheden zijn begin 2021 afgerond en vervolgens zijn de afgelopen periode de damwanden weer verwijderd.

Week 07 – 28
Midden februari start de ruwbouw van LAB42 en wordt de begane grondvloer gemaakt. Donderdag 18 en vrijdag 19 februari wordt er een tweede torenkraan, een zogenoemde rupstorenkraan, opgebouwd. Deze staat straks op het bouwterrein aan de zijde van de nieuwbouw van Matrix. Veel overlast is van deze werkzaamheden niet te verwachten.

Werkzaamheden Matrix One

Bij Matrix One is de afgelopen periode flink doorgebouwd. De funderingswerkzaamheden zijn gestart, alle palen zijn inmiddels de grond in gegaan. Datzelfde geldt voor de damwanden. De damwanden konden allemaal met de trillingsarme ‘drukmethode’ worden aangebracht.

Week 03  - 11
Tot en met begin maart wordt er gewerkt aan het uitgraven van de kelder, het storten van de keldervloer en het aanbrengen van de kelderwanden. Overlast van geluid en trillingen is hierbij niet te verwachten.

Meer informatie

Voor meer info en vragen over de bouwwerkzaamheden, neem gerust contact op met Simon de Roo, omgevingsmanager, via s.e.deroo@uva.nl

Luchtfoto Amsterdam Science Park