Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In hoofdstuk 7 worden de uitgangspunten van de participatie, de analyse van het gebied en de visie vertaald in de opgave: Welke ingrepen zijn nodig om de beoogde situatie te bereiken? Hierbij wordt gewerkt met een zestal thema’s:  Identiteit, Historie en monumentaliteit, Toegankelijkheid en gebruik, Bereikbaarheid en logistiek, Leefbaarheid en veiligheid en Duurzaamheid en groen.
 • Identiteit

  In het Universiteitskwartier komt de synergie tussen stad en universiteit tot leven. Hier is ruimte om te denken en te doen. Te beschouwen en te ondernemen. Van elkaar te leren. Uitgangspunten voor de uitwerking:  

  • Er is er balans tussen functies  
  • Er zijn rustige, serene plekken en plekken waar het levendig is  
  • Er vinden ontmoetingen plaats  
  • Er zijn voorzieningen die passen bij het kennis- en woonmilieu  
  • Er wordt eigenaarschap gefaciliteerd  
 • Historie en Monumentaliteit

  De historische structuur van het Universiteitskwartier is het fundament onder de bijzondere sfeer in het gebied. Uitgangspunten voor de uitwerking:  

  • De hovenstructuur is herkenbaar en wordt versterkt  
  • De samenhang tussen gebouwen verbetert (ensembles)  
  • Gebouwen zijn goed aangesloten op de openbare ruimte  
  • Gebouwen en de openbare ruimte kunnen worden aangepast aan de eisen van morgen 
 • Toegankelijkheid en gebruik

  Het Universiteitskwartier wordt intensief gebruikt, maar er is ook ruimte voor rust en privacy. Uitgangspunten voor de uitwerking:  

  • Er zijn er goed vindbare verbindingen met de omgeving  
  • De entrees/poorten zorgen voor gepast gedrag  
  • Het is duidelijk welke openbare ruimte publiek, semipubliek of privé is  
  • Het zelfbeheer wordt actief ondersteund
 • Bereikbaarheid en logistiek

  In het Universiteitskwartier is alles goed bereikbaar, maar wel met oog voor de kwetsbaarheid van het eeuwenoude gebied en de rust die er heerst. Uitgangspunten voor de uitwerking:

  • Hier heeft de voetganger voorrang, maar is niet te dominant aanwezig 
  • Er zijn doorgaande fietsroutes, onder voorwaarden 
  • Fietsen worden op eigen terrein geparkeerd 
  • Er vindt bevoorrading en afvoer van afval plaats aan de randen 
  • Waterwegen worden benut voor logistiek en bevoorrading en afvoer van afval
  • De verkeersveiligheid is geborgd
 • Leefbaarheid en veiligheid

  In het Universiteitskwartier zorgen wij er samen voor dat we er allemaal prettig kunnen studeren, wonen, werken, ondernemen en ontspannen. Uitgangspunten voor de uitwerking: 

  • Leefbaarheid staat voorop 
  • Leefbaarheid wordt actief beheerd 
  • Drukte wordt gemanaged 
  • Het is veilig in het UK 
 • Duurzaamheid en groen

  In het Universiteitskwartier wordt bewezen dat ook een eeuwenoude stad duurzaam kan zijn. Uitgangspunten voor de uitwerking: 

  • Er wordt ingezet op collectief verduurzamen en energieneutraal maken 
  • Is circulariteit van groot belang
  • Gebouwen en openbare ruimte zijn klimaatbestendig 
  • Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van verduurzaming
  • Er is veel groen 
  • Het groen dient duidelijke doelen