Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Van 9 tot en met 20 juli worden proefsleuven gegraven ter plaatse van de Nieuwe Doelenstraat, Binnengasthuisstraat en Vendelstraat. Dit wordt gedaan ten behoeve van het bepalen van de exacte positie van kabels en leidingen in de grond, wat straks noodzakelijk is voor de bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein, in de gebouwen BG13a/14 aan de Vendelstraat 2 en 8. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Rutte Wegenbouw BV.

Crea Vendelstraat

Werkzaamheden

Op 13 plekken worden proefsleuven gegraven, waarbij er in de grond wordt gezocht naar de ligging van kabels en leidingen ten opzichte van het maaiveld; er wordt gekeken hoe de gevels er ondergronds uitzien en er wordt op locatie 1 t/m 6 tegelijkertijd een archeologische inspectie gedaan. (Zie bijgaande tekening en planning)

Voetgangers en fietsers

Voetgangers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden, bewoners kunnen via loopschotten het werkvak passeren of vanuit hun huis de stoep betreden. Fietsverkeer ondervindt zo min mogelijk hinder door de fasering van werkzaamheden buiten de spitsuren; de fietspaden worden enkel onderbroken tussen 9.00 en 16.00 uur. Via een afzetting en bebording kunnen fietsers veilig het werkvak passeren.

Autoverkeer

Autoverkeer op de Binnengasthuisstraat en de Vendelstraat wordt niet gehinderd. Laad- en losverkeer blijft, zoals gebruikelijk, gewoon mogelijk tot 11.00 uur, de werkzaamheden vinden daarna pas plaats. Nood- en hulpdiensten hebben te allen tijde toegang.

Alleen tijdens de uitvoering van proefsleuf 8, in de Nieuwe Doelenstraat, heeft autoverkeer last van de werkzaamheden. Deze locatie willen we daarom in twee delen en met een verkeersregelaar aanpakken. Deze proefsleuf zal in de avond van 18.00 uur t/m uiterlijk 22.00 uur worden uitgevoerd. Hierdoor ondervindt het autoverkeer zo min mogelijk hinder.

Afbeelding locaties proefsleuven UB
Locaties proefsleuven
Afbeelding planning proefsleuven UB
Planning graven proefsleuven