Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In de afgelopen periode heeft AM&P Milieu BV de visuele inventarisatie van de (mogelijk) aanwezige asbestbronnen in de Tweede Chirurgische Kliniek afgerond, onderzoek naar bronnen in het Zusterhuis loopt op dit moment nog. Dit onderzoek is opgestart ten behoeve van de realisatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek en dient ter voorbereiding op de bouwfase ‘strippen en saneren’.

Crea Vendelstraat

Wat gebeurt er nu?

Gedurende de asbestinventarisatie zijn locaties aangetroffen waar zich asbesthoudende materialen bevinden. Om verspreiding van asbestvezels te voorkomen wordt een aantal van deze locaties vanaf 9 april preventief gesaneerd.

Het gaat hier alleen om een zogeheten ‘binnensanering’, dat wil zeggen dat er buiten nog geen werkzaamheden plaatsvinden. Alle werkzaamheden die in de panden plaatsvinden worden in containments (geïsoleerde ruimtes) uitgevoerd door  AM&P Milieu BV en zorgvuldig afgevoerd. De panden zijn daarom buiten gebruik gesteld.

Vervolg

Tevens loopt er op dit moment een aanbesteding voor een partij(en) die straks verantwoordelijk zijn voor de fase strippen en saneren, waar in augustus een gunning voor plaatsvindt. Deze partij(en) gaat vanaf september tot en met november de overige en de nu nog niet bereikbare asbestbronnen middels destructieve werkzaamheden uit de panden verwijderden.