Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) heeft in de zitting (4 oktober) en het bijbehorende verslag (18 oktober) aangegeven op een aantal punten nog niet akkoord te kunnen gaan met het voorstel van de UvA voor de verbouwing van BG5. Hierdoor moet de UvA een pas op de plaats maken en nogmaals een (concept-)aanvraag voorleggen aan de CRK. Dit betekent vertraging in de planning.
De huidige piramidezaal in BG5

De CRK is positief over het restauratieconcept voor de bestaande monumentale vleugels, maar wil meer samenhang zien tussen de voorgestelde nieuwbouw en het monument dat wordt gerestaureerd. Verder is de commissie nog niet overtuigd van de noodzaak van funderingsherstel.

Vervolgstappen in het ontwerp van BG5

De UvA heeft de aanbevelingen van de CRK in de rapportage bestudeerd en is in overleg met de gemeente over de mogelijke oplossingen om de samenhang in het ontwerp te verbeteren. De architect onderzoekt aanpassingen aan het ontwerp en daarmee de aansluiting op de buitenruimte.  Dit bespreken we in het nieuwe jaar graag met betrokkenen, waaronder de buurt.

Aanvullend onderzoek naar funderingspalen

De UvA wil graag vóór de start van de kostbare verbouwing zeker weten dat de fundering de komende vijftig jaar mee kan. Ná renovatie de fundering herstellen is moeilijker en duurder omdat de vloer van de begane grond verwijderd moet worden. Alle functies op de begane grond waaronder horeca en studieplekken moeten dan wijken en vervolgens opnieuw opgebouwd worden. Dit geeft veel overlast voor onderwijs en onderzoek en veel extra investeringen.  

De fundering heeft monumentale waarde, waardoor de gemeente preventief vervangen niet (zomaar) toestaat. Eerder funderingsonderzoek naar 12 palen heeft aangetoond dat de staat van een aantal palen onvoldoende is. Het aanvullende onderzoek naar nog eens 24 palen moet uitwijzen wat de staat van de fundering is. Dit onderzoek is in volle gang. Eén van de onderzoekslocaties bevindt zich net buiten het pand (naast de piramide). Verwachting is dat deze buitenwerkzaamheden in de derde week van januari plaatsvinden. De uitkomst van het onderzoek verwachten we dit voorjaar. 

Gevolgen voor de planning 

De voortgang van BG5 is afhankelijk van de uitkomst van het aanvullend palenonderzoek, de aanpassingen in het ontwerp en de uiteindelijke goedkeuring van de (concept-)vergunningsaanvraag. Al met al loopt het project BG5 een vertraging op van minimaal een half jaar. De bouwwerkzaamheden starten op zijn vroegst na de zomer 2024.