Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De UvA heeft in de zomer bij de gemeente een integrale conceptvergunning ingediend voor het funderingsherstel en voor het ontwerp van de bovenkant van BG5 (het monumentale pand en het nieuwbouwgedeelte). In het najaar wordt het definitief ontwerp ter besluitvorming voorgelegd aan eerst Stuurgroep Universiteitskwartier en vervolgens aan het College van Bestuur. Na besluitvorming kan Huisvestingsontwikkeling van de UvA het technisch ontwerp en bestek opstellen. In het laatste kwartaal van 2023 wil de UvA de definitieve vergunningsaanvraag bij de gemeente gaan indienen.
Artist impression VOX-POP in BG5 entree, conceptfase door Ector Hoogstad Architecten

De UvA wil BG5 van een flinke metamorfose voorzien: de verouderde fundering vernieuwen, het monumentale gedeelte in ere herstellen en de in de jaren zestig en tachtig toegevoegde bouwdelen verwijderen. Daarvoor in de plaats komt een diamantvormig paviljoen met zichtlijnen naar het achterliggende monument. Het pand BG5 biedt ruimte aan onderwijszalen, een evenementenruimte en kantoren voor de faculteit Geesteswetenschappen. Daarnaast krijgt het pand een grote horecafunctie voor studenten, medewerkers en omwonenden. 

Aan het definitief ontwerp werkt een team van ontwerpers. Ector Hoogstad Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het pand. De kennis van 1meter98 Architecten is ingeschakeld om de monumentale waarden van het pand te herstellen. Het nieuwe BG5 wordt flink verduurzaamd. Gevels, ramen, vloeren en daken worden goed geïsoleerd, op het dak komen zonnepanelen en het pand wordt aangesloten op de warmte-koude opslag van het Universiteitskwartier.