Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
In het Universiteitskwartier wordt hard gewerkt aan onderwijs- en onderzoeksgebouwen voor de toekomst. De (ver)bouw van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) van de UvA vordert langzaam maar gestaag. Op dit moment verwachten we dat de bouw eind 2024 wordt afgerond en dat de UB een jaar later in gebruik genomen kan worden. De aanpassing van de Gasthuiskerk verloopt volgens plan. Tegelijkertijd werken we aan onder meer het ontwerp van BG5, de Oudemanhuispoort, een warmte-koude opslag en aan een visie op de inrichting van de openbare ruimte van het Universiteitskwartier.
De atriumkap van de nieuwe UB

De nieuwe UB een uniek maar kostbaar project

De nieuwe UB is een uniek, maar ook complex bouwproject. Dit komt door een combinatie van factoren zoals de moeilijk bereikbare locatie, de restauratie van monumentale panden in de binnenstad van Amsterdam én onze hoge (duurzaamheids-) ambities. De hoofdaannemer heeft, onder andere door de ingewikkelde engineering en de complexiteit van het werk, de gemaakte planningsafspraken helaas niet gehaald en dus gaat de bouw langer duren.

Om de laatste fase te kunnen afronden is de aansturing van de uitvoering verscherpt en de organisatie van de hoofdaannemer versterkt. De verwachting is nu dat de nieuwe UB in het derde kwartaal van 2025 in gebruik kan worden genomen. Dit blijft een prognose, want bij zo'n complex bouwproject kan er altijd iets onverwachts gebeuren.  

Omdat de bouw langer duurt, is het onvermijdelijk dat de kosten verder oplopen. Een groot deel komt voor rekening van de hoofdaannemer. Wij leveren zelf een bijdrage aan de meerkosten vanwege de forse inflatie en het effect daarvan op de bouwkosten. Hiermee stijgen de totale projectkosten voor de nieuwe UB naar een kleine 136 miljoen euro. 

Het uitlopen van de werkzaamheden heeft helaas ook consequenties voor omwonenden, studenten en medewerkers. Het bouwterrein zal langer in stand worden gehouden, wat eventueel voor langere hinder voor de direct omwonenden kan zorgen. De UB aan het Singel blijft langer in gebruik zodat studenten gebruik kunnen blijven maken van de bibliotheekvoorzieningen en studieplekken. De UvA onderzoekt de komende tijd wat de latere oplevering van de nieuwe UB voor effect heeft op de planningen van de overige (ver)bouwprojecten van de onderwijshuisvesting, zodat gebruikers hierover tijdig geïnformeerd kunnen worden en eventuele aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. 

De planningen van de verschillende projecten van het Universiteitskwartier staan op: