Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In de afgelopen periode is de fundering van de Gasthuiskerk (GHK) hersteld. Deze werkzaamheden zijn bijna afgerond. De volgende fase van de verbouwing is de aanpak van de zogeheten ‘bovenbouw’, het bovengrondse bouwdeel. Het pand wordt opgeknapt en waar mogelijk verduurzaamd. Eén van de duurzaamheidsmaatregelen is de aanleg van zonnepanelen. Daarnaast wordt de indeling van de B-vleugel gewijzigd om het pand ook geschikt te maken voor toekomstig gebruik. Voor beide wijzigingen vraagt Huisvestingsontwikkeling van de UvA in juni een omgevingsvergunning aan bij de gemeente Amsterdam.

Het dak van de Gasthuiskerkwaar de zonnepanelen beoogd zijn

Wat betekent dit voor de omgeving?

Omdat het hier een monumentaal pand betref, is de wens tot aanleg van zonnepanelen vooraf besproken met de afdeling Monumenten en Archeologie (MenA) van de gemeente Amsterdam. Eén van de uitgangspunten van MenA is dat de panelen niet zichtbaar zijn vanaf straatniveau. De panelen zijn ook vanuit de omliggende woningen niet te zien. De aanleg zelf levert geen hinder of overlast op.

Bouwdeel B van de GHK wil de UvA weer geschikt maken voor toekomstig gebruik. Hiervoor wordt de de indeling van het pand gewijzigd en wordt de gevel van dit bouwdeel aan het binnenhof, onder de boom iets aangepast. Aan het ontwerp en de planvorming wordt nog gewerkt in nauwe samenspraak met MenA. Voor de directe omgeving zijn de wijzigingen van buitenaf niet zichtbaar en verwachten we geen hinder of overlast van de bouwwerkzaamheden.

Gevels Gasthuiskerk

Tot slot worden in de tweede helft van juni de scheuren in de gevel van de GHK geïnjecteerd. Dit werk duurt een kleine twee weken en heeft geen impact op de buurt. Hierna is het funderingsherstel van de GHK volledig afgerond.

Meer informatie?

Heeft u vragen over deze informatie? Op 14 juni een algemene informatiebijeenkomst Universiteitskwartier. Of neem contact op met de Omgevingsmanager UK.