Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Eind februari vond er in VOX-POP een bijeenkomst plaats, waarin aan de medewerkers en studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) toelichting werd gegeven op de planvorming voor gebouw BG5. BG5 dient straks als samenhangend onderwijsgebouw voor de faculteit en wordt voorzien van onderwijsruimten, studieplekken en kantoren, in combinatie met een auditorium, food court, grab and go en een huiskamerfunctie. Hier krijgt ook VOX-POP een plek. Het monumentale karakter van het pand blijft behouden, maar krijgt een passende aanvulling met een nieuw te bouwen atrium.

Impressies ontwerp BG5

Na een welkomstwoord van Anne van de Graaf, directeur bedrijfsvoering FGw, startte Stijn Rademakers van Ector Hoogstad Archirecten met een impressie van de nieuwbouw en verbouwing.

Artist impression atrium BG5, conceptfase door Ector Hoogstad Achitecten

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe gebouw is het verwijderen van de piramide, waarvoor een nieuw paviljoen in de plaats komt.

Het huidige atrium, het verbindingsgebouw aangebouwd in de jaren ’60, wordt hierbij vervangen voor een nieuw bouwvolume, waarbij het monument zichtbaar blijft vanaf de Vendelstraat. Er is gekozen dit in een diamantvorm terug te bouwen, enerzijds om zo maximale zichtlijnen te genereren op het achterliggende monument, anderzijds om ook te passen binnen het met de gemeente afgestemde bebouwbare kavel, de zogeheten ‘kavelenvelop’.

Artist impression VOX-POP in BG5 entree, conceptfase door Ector Hoogstad Achitecten

Het visitekaartje van het gebouw is de ‘huiskamer’ van de faculteit, op de begane grond in het atrium, waar ook VOX-POP gevestigd zal worden. De ruimte kan gebruikt worden voor bijeenkomsten en met volledig te openen glazen wand worden afgescheiden van het atrium. Op de etage daarboven bevindt zich een groot auditorium met daarboven een in tweeën te delen grote onderwijs ruimte voor 60 personen.

Naast deze aanpassingen zijn ook de andere toekomstige architectonische aanpassingen aan bod gekomen in de bijeenkomst.

Monumentale karakter BG5

Het monumentale karakter van het gebouw wordt grotendeels behouden maar ook in ere hersteld. Zo worden de trappenhuizen hersteld naar de oorspronkelijke situatie, hiermee wordt de looproute in het pand duidelijker. Het gebouw zal daarnaast worden ontdaan van alle aanbouw die later aan het oorspronkelijke monument is gemaakt.  
Het nieuwe dak wordt zo geplaatst dat de monumentale friezen in het zicht blijven en oorspronkelijke gevelopeningen gebruikt kunnen blijven worden. En ook de originele verfkleur zal weer op de buitenkozijnen terugkomen. De monumentale aspecten zijn samen met de restauratievisie toegelicht door Karry Berentsen, projectarchitect 1meter98 Architecten.

Future proof

“Om het gebouw mee te laten gaan met haar tijd zal er ook aandacht zijn voor de warmtehuishouding en geluidsreductie, middels isolatiemaatregelen en nieuwe beglazing. Duurzaamheidsaspecten kunnen tevens worden teruggevonden in de aanleg van zonnepanelen. Tevens loopt er nog een studie naar het opvangen van regenwater voor de toiletvoorziening.“ aldus Niels Tuip, projectmanager UvA BG5.

Planning

De ontwerpen bevinden zich nu in de conceptfase, het concept Definitief Ontwerp (DO) en dienen in juni vastgesteld te worden als ‘Definitief Ontwerp’, daarna kunnen de definitieve artist impressies gepresenteerd worden.  

Het is de bedoeling in 2024 te starten met funderingsherstel, al is dit iets waar nog afstemming voor nodig is door de gemeente en UvA, zodat het pand medio 2026 kan worden opgeleverd. De bedoeling is dat de FGw na oplevering de laatste interieuraspecten kan aanpakken en daarna naar het pand kan verhuizen.

Benieuwd naar de volledige presentatie?

Bekijk hier de notulen van voorlichtingsbijeenkomst BG5 - Concept DO, inclusief de toelichting per spreker per presentatieonderdeel. Hier vind je ook aanvullende artist impressies.