Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het Universiteitskwartier is één van de oudste delen van Amsterdam. Het is ook de thuisbasis van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en van musea, hotels en winkels. Tussen al deze bedrijvigheid door is het ook een woongebied. De leefbaarheid van het gebied is daarom een belangrijk aandachtspunt. Dit vraagt om een goede logistieke aanpak voor de aan- en afvoer van goederen en afval. De gemeente Amsterdam en de UvA slaan de handen ineen en laten de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoeken hoe we logistieke stromen kunnen verbeteren.

Het onderzoeksproject loopt van april 2022 tot en met juni 2023. Met het onderzoek willen we manieren van bevoorrading ontwerpen die voor het Universiteitskwartier leiden tot o.a. minder, schoner en lichter wegvervoer. Ook onderzoeken we of we het water beter kunnen benutten voor bevoorrading.

Logistieke ambities Universiteitskwartier

De onderzoeksopdracht komt voort uit gezamenlijke ambities van de gemeente en de UvA. In het ‘Strategisch Masterplan Universiteitskwartier’, in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad, staan de plannen voor de (her)ontwikkeling van het Universiteitskwartier in de komende jaren. Logistiek is hierin een belangrijk thema. Zo zijn er ambities voor het intensiveren van vervoer over water, het verminderen van de druk op bruggen en kades en het ontwerpen van autoluwe straten.

Samenwerking tussen UvA, gemeente en HvA

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Susanne Balm (HvA). Ook Marcel Ludema (gemeente Amsterdam) en Irmgard van Genderen (UvA/HvA) zijn betrokken. 

Susanne Balm, projectleider Duurzame Stadslogistiek bij het lectoraat City Logistiek aan de HvA.

“Het lectoraat City Logistiek onderzoekt hoe de stad bereikbaar en duurzaam bevoorraad kan blijven terwijl de vraag naar goederen en diensten groeit en de beschikbare ruimte schaarser wordt. 

In het najaar van 2022 hebben we drie workshops georganiseerd met partijen uit de logistieke keten van de UvA. Met die workshops wilden we meer inzicht krijgen in de voorwaarden die zij stellen aan oplossingen en ideeën ophalen voor nieuwe bevoorradingsconcepten. Komende tijd analyseren we data over leverfrequenties, volumes, afstanden en voertuigtypen. Daarmee kunnen we een inschatting maken van de impact van nieuwe bevoorradingsconcepten op de uitstoot, de kosten en het aantal transportbewegingen. Daarnaast voeren we een verkeersonderzoek uit, om te bepalen welk aandeel de UvA heeft in het totale verkeer rond het Universiteitskwartier en welke kansen er liggen. 

De UvA heeft veel verschillende logistieke stromen met elk hun eigen kenmerken: voedsel, pakketten, boeken, evenementenverhuur, technisch onderhoud, ICT, meubels, schoonmaakartikelen, afvalinzameling, etc. Bovendien is zowel de vraag naar logistiek als het onderzoeksgebied aan verandering onderhevig. Dat vraagt om flexibele bevoorradingsconcepten.”

Irmgard van Genderen, afdelingshoofd Facilitair Management UvA/HvA

“Eén van mijn favoriete onderwerpen waar ik de afgelopen jaren aan heb mogen bijdragen is logistiek. Vooral omdat je een enorme bijdrage kunt leveren aan een schonere stad en het verminderen van overlast. Met dit onderzoek kijken we al in een vroeg stadium naar de optimale inrichting van de logistiek van, naar en tussen de panden op het Universiteitskwartier. We kijken uiteraard ook naar onze andere campussen; wat zijn daar de knelpunten en hoe kunnen we deze voor de binnenstad oplossen. In de toekomst hopen we onze CO2 footprint aanzienlijk te verlagen door zo min mogelijk vervoersbewegingen te maken. Dit leidt ook tot minder drukte in de stad en dus minder overlast. Ik ben er trots op dat we dit onderzoek uitvoeren middels een intensieve samenwerking tussen de UvA, HvA en de gemeente.”

Marcel Ludema, Adviseur Logistiek bij de gemeente Amsterdam

"De bedrijven die goederen aan de UvA leveren, doen dat ieder op hun eigen manier. Door gezamenlijke afspraken te maken, kun je die logistiek beter stroomlijnen. Als gemeente vinden wij vervoer over water een interessant alternatief. Daarmee haal je voertuigen van de straat af, en dat levert meer ruimte op voor voetgangers en fietsers."

"Voordat je daarmee aan de slag kunt, moet je eerst goed onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Hoe ziet de bevoorrading er nu uit? Wat zijn de alternatieven? Wat kost dat, en wat zijn de mogelijke knelpunten? Dat brengen we nu in kaart. We gaan daarbij uit van één vaste plek in het Universiteitskwartier, waar de goederen straks geleverd worden. Daarnaast onderzoeken we hoe die spullen vervolgens vanaf dat ene punt naar de verschillende locaties van de UvA kunnen worden gebracht."