Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In onze rubriek "Wat doet een...?" gaan we in op de functie van iemand die werkzaam is in het Universiteitskwartier. Aflevering 6: Wat doet een ecoloog (in het UK) eigenlijk? Aan het woord: Maurice Tijm.

Gierzwaluwkasten op de witte gevel (klik om foto te vergroten)

Wat is jouw beroep?

Ik ben ecoloog en projectleider bij adviesbureau TAUW. Als ecologen adviseren we hoe partijen tijdens een (bouw)project kunnen voldoen aan de wet Natuurbescherming. Dat advies gaat onder meer over de aanpak van werkzaamheden, zodat beschermde soorten rond de bouw niet gestoord worden in hun leefomgeving.

Wat is jouw rol in het Universiteitskwartier?

Binnen het Universiteitskwartier (UK) lopen meerdere projecten om het gebied te herinrichten. TAUW kijkt naar het totaalplaatje en kijkt samen met de UvA hoe voor het onderdeel ecologie de projecten in samenhang aangepakt kunnen worden. Mijn team en ik hebben voor het hele gebied advies gegeven welke aanpak het beste is en hebben onderzoek gedaan naar de beschermde diersoorten. Wij geven op basis van dit onderzoek en met de kennis over de bouwopgave, advies over de  beschermde verblijfplaatsen van de dieren. Welke plaatsen kunnen worden behouden en welke moeten tijdelijk worden verplaatst?

Wat zijn jullie bevindingen in het UK en wat zijn de vervolgstappen?

Wij zijn nu ongeveer anderhalf jaar actief in het UK. We zien dat daar verschillende beschermde diersoorten leven: de gewone dwergvleermuis, de gierzwaluw en de huismus. Eerst hebben we de verblijfplaatsen in kaart gebracht. Vervolgens hebben we een ontheffing aangevraagd en gekregen om een deel van de verblijfplaatsen te verstoren: de verblijfplaatsen in de bouwlocaties maken we dicht en we maken tijdelijke verblijfmogelijkheden rondom de bouwlocaties, zodat de dieren veilig zijn tijdens de bouwwerkzaamheden in het UK. Inmiddels blijkt dat er vooralsnog maar een enkel verblijf van de gewone dwergvleermuis hoeft te worden dichtgemaakt. Hiervoor in de plaats worden meerdere nieuwe kasten in verschillende vormen gemaakt.

Kan het dat de dieren niet terugkomen?

In theorie kan dit zeker, maar wij zien in het UK mooie luwe en begroeide binnenplaatsen, wat als een kleine groene oase is voor de vleermuizen. Een fijne plek om terug te keren.

Is jullie opgave in het UK geslaagd? 

Jazeker, de opgave is meegevallen, ondanks de vele bouwprojecten. Dit kwam onder meer omdat het om een klein aantal dieren ging, maar vooral omdat we met de UvA goed hebben gekeken naar de fasering van de projecten. We hebben afgesproken het hele gebied in een keer te onderzoeken. Dat ging heel soepel.

Wat zou je nog graag mee willen geven aan de gebruikers van het UK?

Uiteraard waken de ecologen van TAUW en de UvA er samen voor dat de huidige plekken in het UK groen blijven. Maar ik attendeer de gebruikers van het UK graag op twee bijzondere plekken in het UK. Op het terrein bij de Oudemanhuispoort staat een legendarische monumentale Veldiep. Dit is echt een spectaculaire boom met een lang verleden. Bijzonder, want veel  Iepen in Amsterdam zijn overleden aan de iepziekte. En let op de gierzwaluwkasten die buurtbewoners in het verleden geplaatst hebben. Dit is een groot succes, want hierin nestelen huismussen en gierzwaluwen. De UvA behoudt deze plek in de huidige plannen en bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met deze beschermde dieren. Op de foto zie je de gierzwaluwkasten bovenaan de witte gevel.