Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De UvA werkt hard aan verduurzaming van haar gebouwen. Een enorme klus die in 2040 afgerond moet zijn. Einddoel is dat in dat jaar de CO2-uitstoot verminderd is met 95% ten opzichte van de uitstoot in 2005.

In de Routekaart Energietransitie UvA staan de stappen die gezet worden om dit doel te bereiken. Leidend is de methode van de trias energetica: de energievraag verminderen, maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen en (fossiele) energiebronnen zo efficiënt mogelijk gebruiken. 

Scenario’s CO2-uitstoot
Scenario’s CO2-uitstoot. De bruine lijn is de situatie vanaf 2005 tot 2020. Op basis van verschillende externe ontwikkelingen zal de CO2-uitstoot langzaam verminderen (rode en blauwe lijn). Ambitie UvA is Paris Proof in 2050 (groene stippellijn). Door direct in 2020- 2021 quickwins uit te voeren kunnen we versnellen (groene lijn). Op dezelfde manier is met het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) ook bij te sturen.

Stap voor stap

Verduurzaming van een UvA-pand wordt aangepakt op een natuurlijk moment. Daar is een aantal jaren geleden mee begonnen. Bijvoorbeeld op het moment van groot onderhoud, een renovatie of nieuwbouw. Tussen nu en 2040 zal een renovatie niet meer dan één keer aan de orde zijn, dus dat is het moment om grote stappen te zetten in de verduurzaming. Dat gebeurt nu bij de renovatie / nieuwbouw van de Universiteitsbibliotheek. Ook in de renovaties van BG5 en OMHP die in voorbereiding zijn, worden vergaande duurzaamheidsmaatregelen genomen. De gekozen aanpak biedt ruimte om nieuwe kennis en techniek te benutten en slimme keuzes te maken. Voor alle gebouwen is een duurzaam meerjarenonderhoudsplan opgesteld en waar mogelijk zet de UvA in op versnelling van de uitvoering van dit plan. Door het toenemend gebruik van elektrische apparatuur en hogere comfortniveaus, denk aan ventilatie-eisen, loopt de UvA ook tegen beperkingen op in de transitie. Over de uitvoering van de routekaart en de oplossingen die gekozen worden zal in deze rubriek verslag gedaan worden.

Warmte-koudeopslag in het UK

In 2018 hebben de UvA en de gemeente Amsterdam een overeenkomst gesloten om samen een duurzaam Universiteitskwartier (UK) te realiseren.  Doel is dat de campus in 2040 aardgasvrij is. Uit een onderzoek dat in opdracht van de UvA is uitgevoerd, blijkt dat de bodem van het UK geschikt is voor de aanleg van een warmte-koude opslaginstallatie (WKO-installatie). WKO is een methode om energie voor de verwarming en koeling van gebouwen in de bodem op te slaan. Met dit systeem is gas niet meer nodig en maken we veel efficiënter gebruik van energie op basis van natuurlijke bronnen. Op basis van de uitkomst van het onderzoek zijn bewoners/eigenaren in het UK en de gemeente Amsterdam geïnformeerd. Een vervolgstap is de aanbesteding van het ontwerp voor WKO-bronnen die met elkaar verbonden worden. De inpassing van deze bronnen in de krappe ondergrondse en bovengrondse infrastructuur is een uitdaging. Na aanleg van de WKO-installatie worden de UvA-gebouwen stap voor stap aangesloten op de ringleiding die de bronnen verbindt. Onderzocht gaat worden of het technisch mogelijk is ook huizen en niet UvA-gebouwen op het WKO-systeem aan te sluiten en of hiervoor animo is.