Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Om de huisvestingsplannen in het Universiteitskwartier (UK) betaalbaar te houden worden enkele maatregelen genomen. Zo zal het paviljoen BG3 tijdelijk in gebruik worden genomen door het faculteitsbestuur van de FGw en zal er geen nieuwe aula worden gebouwd in de Oudemanhuispoort. Tevens is de fasering van de projectuitvoering aangepast. Leidend bij uitwerking van de besparingsmaatregelen is het Strategisch Masterplan. De UvA houdt vast aan de daarin beschreven ambities en de samenhang tussen de diverse ruimtelijke ingrepen.

Onderzoek

In januari van dit jaar kondigde de UvA aan de financiële risico’s van renovatie en nieuwbouw opnieuw kritisch te beoordelen. Aanleiding was onder andere het fors duurder worden van de Universiteitsbibliotheek. De betaalbaarheid van de ontwikkeling van het UK staat onder druk door marktontwikkelingen, de slechte staat van sommige monumentale panden en de complexe bouwlogistiek in de oude binnenstad. Onderzocht is hoe de risico’s en kosten van projecten kunnen worden beperkt. Daarbij is prioriteit gegeven aan behoud van historische waarde, vergroening, verduurzaming en aanpassing van monumentale panden aan modern gebruik. Met een pakket aan maatregelen wil de UvA de totale investeringsraming voor het UK verlagen met circa € 30 miljoen.

Oudemanhuispoort

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een van de besparingen kan zijn geen nieuwe, centrale aula te bouwen in de Oudemanhuispoort. Voor ceremoniële plechtigheden blijft de UvA de komende jaren de Lutherse kerk op het Spui als aula gebruiken. Daarmee blijft de aula in de binnenstad en wordt een impuls gegeven aan dit deel van de binnenstad waar de UvA panden bezit. (Spui, Spuistraat en Singel). De ruimte die vrijkomt in de OMHP wordt gebruikt voor huisvesting van Theater- en Muziekwetenschappen. 

Tijdelijk gebruik BG3

Het paviljoen op het BG3-plein, dat vervangen gaat worden door nieuwbouw, wordt tijdelijk in gebruik genomen door het bestuur van de FGw en door het faculteitsbureau. Het gebouw krijgt binnenkort een opknapbeurt. De UvA verwacht enige jaren nodig te hebben voor een zorgvuldige uitwerking van de definitieve plannen en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Er komt – zoals gemeld in het Strategisch Masterplan UK - een ontwerpwedstrijd voor een zorgvuldige inpassing van nieuwbouw op het Binnengasthuisplein, met een beoordelingscommissie waarin verschillende belanghebbenden in het gebied zitting krijgen.

Strategisch Masterplan UK

De besparingsmaatregelen worden per project uitgewerkt rekening houdend met de samenhangende gebiedsgerichte aanpak en de uitgangspunten van het Strategisch Masterplan.