Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op vrijdag 28 mei hebben studenten van het vak Placemaking Universiteitskwartier de uitkomsten van de onderzoeken gepresenteerd. De vijftien studenten hebben in opdracht van VOLBG, Stadsdeel Centrum, UB UvA en de Waalse Kerk naar de kansen en mogelijkheden van het Universiteitskwartier(UK) gekeken door middel van Design Thinking. Tijdens een zonnige COVID-proof wandeling kwamen de genodigden langs de verschillende locaties waar de presentaties gegeven werden. Met als resultaat een geslaagde dag met heel veel kansen en nieuwe verbindingen op en voor het UK!

Netwerk van culturele instellingen op het Universiteitskwartier

Het vak is opgezet als een zogenaamd estafette-vak, waarbij studenten na afloop van de cursus het stokje doorgeven aan de volgende groep. Elke groep studenten probeert in de verschillende projectfases via design thinking een vraagstuk op te lossen. Een mooie uitdaging voor de studenten, maar ook een duurzame investering in de probleemstellingen van de opdrachtgevers. Alle studenten kwamen al met aanbevelingen voor de volgende groep die in september zal starten.

Stadsceel Centrum

Het stadsdeel centrum wil graag ‘de Amsterdammer’ terughalen naar de zuidelijke burgwallen waar het Universiteitskwartier gesitueerd is. Maar hoe doe je dat? En wie is de Amsterdammer? Door verschillende gesprekken te voeren kwamen de studenten erachter dat veel potentie zit in een betere verbinding tussen studenten van de UvA en de culturele instellingen in de omgeving. Als ware Placemakers hebben zij de eerste stap gezet in het tot stand brengen van deze verbinding door middel van het netwerk van culturele instellingen in kaart te brengen. Onderstaand is de poster te zien met alle organisaties in het gebied. Door samen te werken met deze organisaties kunnen zij de studenten beter informeren over deze mooie plekken, maar kunnen zij ook bijvoorbeeld acties aanbieden en korting geven op het aanbod of vacatures onder de aandacht brengen. De studenten en betrokken culturele instellingen, waaronder Perdu en Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, geven het stokje door aan de volgende groep studenten. Op die manier kan worden gewerkt aan een duurzame samenwerkingsvorm tussen de universiteit en culturele instellingen op en rond het UK! 

Bekijk het project van Stadsdeel Centrum hier: 
Verbinding culturele instellingen en studenten

VOLBG

In de plannen voor het UK wordt gesproken over een ‘shared space’ inrichting op het Binnengasthuisterrein. In een shared space maken verschillende weggebruikers gezamenlijk gebruik van de ruimte. VOLBG is benieuwd of dit wel de juiste invulling is van de openbare ruimte en heeft daarom de studenten gevraagd dit te onderzoeken. Door in gesprek te gaan met verschillende stakeholders, is geprobeerd kritisch te kijken naar de herontwikkeling van deze plek. Al snel werd gefocust op het ophalen van de mening van de bewoners en gebruikers van de plek, mede omdat het terrein in tegenstelling tot voorheen niet veel door fietsers gebruikt wordt in verband met de ontwikkeling van de nieuwe Universiteitsbibliotheek. Om inspiratie en ideeën op te halen, hebben de studenten een grote microfoon met een brievenbus op het plein geplaatst. Door met elkaar in gesprek te gaan is gekeken naar de invulling van de openbare ruimte en hoe dit zo goed mogelijk in een participatieproces gedaan kan worden. Een volgende groep zou met de opbrengst kunnen kijken hoe een gelijkwaardig proces kan worden ingericht om tot een (tijdelijke) inrichting van de openbare ruimte te komen. Binnenkort start de UvA in samenwerking met de gemeente Amsterdam met het project buitenruimte van het Universiteitskwartier, een ideaal moment om aan te sluiten op de Placemaking-estafette! 

Om inspiratie en ideeën van bewoners en gebruikers op te halen, hebben de studenten een grote microfoon met een brievenbus op het plein geplaatst.

Bekijk het project van VOLBG hier: Shared Space, is dat nou wel zo'n goed idee?

De Waalse Kerk

De mooie Waalse Kerk is een van de kerken op het UK en ligt aan de rand van het gebied. De kerk heeft een grote maar vrij specifieke Franssprekende gemeenschap en wil graag een breder publiek bereiken. In de kerk wordt namelijk ook een cultureel programma aangeboden en is ruimte voor andere activiteiten die ze samen met de omgeving willen oppakken. Uit een door de studenten uitgezette enquête blijkt dat bijna 80% niet of nauwelijks afweten van de programmering van de Waalse Kerk. Ondanks allerlei bestaande en waardevolle verbindingen met de Faculteit Geesteswetenschappen, zoals programmering van VOX-POP en een try-out van een mentale teststraat in maart georganiseerd door Humanities Lab. Om de band tussen de UvA en de Waalse Kerk te verbeteren en meer zichtbaarheid te creëren, hebben de studenten een reeks educatieve video’s gemaakt over de historie en het huidige gebruik van de kerk. In de video’s worden verschillende onderwerpen besproken door docenten van de UvA en betrokkenen van de Waalse Kerk. Door de video’s te verspreiden onder studenten en andere geïnteresseerden wordt een kijkje gegeven in de Waalse Kerk en hopen we dat de studenten de Waalse kerk snel weten te vinden!  

Bekijk het project van de Waalse Kerk hier: De Waalse Kerk 2.0

Universiteitsbibliotheek

Gepland of ongepland, binnen of buiten, met een vriend of een vreemde, het maakt niet uit in welke vorm, menselijk contact inspireert. Het is dat wat de mens draaiende houdt, maar wat het afgelopen jaar niet meer zo vanzelfsprekend was. Daarom is het de hoogste tijd dat we ons weer met elkaar gaan verbinden. De Placemakers van deze groep hebben deze boodschap ter harte genomen en zijn op zoek gegaan naar verschillende vormen van verbinding in en om de Universiteitsbibliotheek (UB) in het UK. Door middel van een (online)platform in Teams en in de huidige UB hebben ze onderzocht hoe ze studenten kunnen aansporen, omwonenden kunnen uitnodigen en werknemers kunnen oproepen om meer in gesprek te gaan met elkaar. Het voorstel is om in de nieuwe UB een digitale touchscreen tafel digitaal scherm te plaatsen, de zogeheten ‘ConnecTable’, waar mensen hun mening kwijt kunnen, met elkaar in contact kunnen komen en waarop bijvoorbeeld activiteiten in de UB en het UK worden getoond. De interactieve ConnecTable zou bijvoorbeeld in een koffiehoek geplaatst kunnen worden waar studenten en mogelijk ook buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. 

Bekijk het project van de Universiteitsbibliotheek hier: ConnecTable

Vervolg Placemaking

Het was een enorm inspirerende middag met heel veel ideeën voor verbinding op het UK. Alle resultaten zullen niet alleen worden meegenomen in het estafette-vak, ook de verschillende partijen die op het UK wonen en werken nemen deze inspiratie mee in de toekomstplannen. Op naar de volgende ronde van het vak Placemaking Universiteitskwartier. Alle onderzoeken en resultaten worden weergegeven op www.placemakingamsterdam.nl . Hier zijn ook de andere projecten op de UvA campussen te vinden.

Aanmelden 
Mocht je geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de volgende placemakingronde (start september) of vragen hebben, neem dan contact op met docent Madelon Simons via m.simons@uva.nl.