Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Wordt het in de toekomst drukker in het Universiteitskwartier of niet? Een vraag die menigeen bezighoudt. Ondanks dat er meer UvA-functies komen in het Universiteitskwartier en de huidige leegstaande UvA-gebouwen straks (2025) weer gevuld zullen zijn, wordt op het gebied van studenten en medewerkers niet drukker. Hoe dat kan? Dat leggen we graag uit middels onderstaande infographic.

(tekst loopt door onder de figuur)

Door de herontwikkeling van het Universiteitskwartier zou de indruk kunnen bestaan dat het ook drukker wordt. Cijfers* tonen echter aan dat dit niet het geval is. Hoe kan dat? In 2012 waren er twee faculteiten in de binnenstad gevestigd: de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FDR). De twee faculteiten zijn naar een andere UvA-campus verhuisd. Tussendoor is de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) verhuisd naar de binnenstad. De absolute studentenaantallen lopen daarmee terug van 11.500 in 2012 naar 6.500 beoogde studenten in 2025. Hetzelfde verschijnsel is waarneembaar bij de medewerkers, ook hier in 2025 een beoogde afname van 1200 medewerkers ten opzichte van 2012. 

Er komen ook functies bij, zoals de Universiteitsbibliotheek en functies van UvA-staven/-diensten. Toch blijkt uit deze figuur dat indien we alle getallen bij elkaar optellen, we in 2025 een krimp van 37% kunnen verwachten ten opzichte van de aantallen die in 2012 nog gebruik maakten van dit gebied. Door de herontwikkeling van alle UvA-gebouwen in het gebied vindt er tevens een spreiding van deze gebruikersaantallen plaats. 

Na het vertrek van de FMG en FDR heeft een deel van de gebouwen in de afgelopen jaren tijdelijk en/of gedeeltelijk leeggestaan, zoals een gedeelte van de Oudemanhuispoort, een gedeelte van BG3 en niet te vergeten de locatie van de toekomstige bibliotheek. De UvA is altijd voornemens geweest haar gebouwen na grondige renovatie weer in gebruik te nemen. De gebruikersaantallen tijdens de periode van leegstand zijn niet representatief voor een situatie waarin alle gebouwen van de UvA wel in gebruik zijn, zoals dit het geval was in 2012 en straks opnieuw vanaf 2025.

*Eerdere presentatie van deze cijfers terug te vinden in:
Notulen themabijeenkomst: Openbare ruimten (28 januari 2020)