Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Universiteit van Amsterdam vindt het belangrijk het monumentale karakter van haar panden te waarborgen. De Rijksmonumenten waar momenteel bouwwerkzaamheden plaatsvinden zijn de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis op het Binnengasthuisterrein. Deze panden worden gerestaureerd en verbouwd tot de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB). Namens de architectenbureaus MVSA Architects en buro J. van Stigt is architect André van Stigt betrokken als restauratie-architect, om de restauratie goed te begeleiden. Momenteel vinden er voorbereidingen voor restauratiewerkzaamheden plaats aan zowel de binnen- als buitenzijde van het pand. André van Stigt stemt deze werkzaamheden af met de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam, voordat deze uitgevoerd gaan worden.

De architecten André van Stigt en Herman Reurs van buro J. van Stigt zijn nauw betrokken bij het behoud en de restauratie van de monumentale gebouwen van het nieuwe UB complex.

Nieuwe fundering

In de grond wordt een kelderbak aangebracht waar naast een expeditie ruimte, het uitleencentrum van de bibliotheek, een studiezaal en studieplekken voor studenten ook nog ruim 900 fietsen geparkeerd kunnen worden. Aangezien de huidige fundering van de gebouwen in slechte staat verkeerd, moet deze vervangen worden. Om het gebouw over te kunnen brengen op de nieuwe fundering zijn inmiddels meer dan 600 palen in de grond geboord tot 22 à 23 m diepte en is daarnaast een aantal meer zichtbare voorbereidingen getroffen, zoals het tijdelijk dichtmetselen van een aantal ramen en deuren in verband met de stabiliteit van het pand. Aan de buitenzijde zie je onder de dichtgemetselde ramen en deuren,  metalen profielbalken die noodzakelijk zijn voor de versteviging van de monumentale gevel.

Deze maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat het gebouw tijdens het overbrengen van de oude naar de nieuwe fundering onnodig schade oploopt. Zodra de stabiliteit van de nieuwe fundering gegarandeerd is,  worden de dichtgemetselde delen en de stalen balken weer verwijderd en wordt een en ander in originele staat hersteld.

Waar nu de vijzels en jukken het gebouw tillen, komt straks een studiezaal. In de kelder eronder het uitleencentrum.

Voor het opvijzelen van het pand, zijn er  stalen  ‘jukken’ aangebracht die door de gevel aangebracht worden. Deze tijdelijke constructie is noodzakelijk om de oude fundering te kunnen verwijderen en de nieuwe kelderbak te realiseren. Zodra de kelder is gerealiseerd, wordt de tijdelijke constructie verwijderd en worden de gaten in het metselwerk volledig gerestaureerd conform de afspraken die gemaakt zijn met de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam.

Wil je meer weten over de nieuwe fundering van het UB? Lees dan 10 interessante feitjes over nieuwe fundering UB.

Op de grens van de studiezaal en de back office ruimte zijn de gaten voor de te plaatsen vijzels en jukken al gemaakt. De oude (wijk)trafo is verwijderd. De nieuwe funderingspalen steken nog boven vloerniveau uit.