Buurtberichten

De directe omgeving van het Universiteitskwartier wordt bij relevante informatie per brief (huis-aan-huis verspreiding) geiïformeerd. Het gaat hier bijvoorbeeld om werkzaamheden en uitnodigingen voor bewonersbijeenkomsten of evenementen. De UvA selecteert het verspreidingsgebied bij het betreffende onderwerp. Alle buurtberichten worden op deze pagina weergegeven.

Overzicht buurtberichten

Omgevingsmanager

Naast buurtberichten is ook de omgevingsmanager een vaste gesprekspartner voor de omgeving, zowel in informatieverschaffing vanuit de UvA als voor vragen vanuit de omgeving.  Hier kunt u ook terecht voor aanvullende vragen naar aanleiding van deze buurtberichten.

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

9 oktober 2018