Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Tijdelijke studentenhuisvesting op de campus

Locatie: Oudemanhuispoort 4-6

De UvA realiseert in samenwerking met DUWO komend jaar circa 80 tijdelijke studentenkamers in complex Oudemanhuispoort (OMHP) en verwacht hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van het nijpende tekort aan studentenkamers in de hoofdstad.

Oudemanhuispoort (toegang via Oudezijds Achterburgwal)

Leegstand

Na het vertrek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar campus Roeterseiland is gedeeltelijke leegstand van de OMHP ontstaan. De vergunning voor het project is in juni 2018 verkregen. De aanvang van de verbouwingswerkzaamheden om de huidige lege kantoren te transformeren tot wooneenheden start naar verwachting rond september 2018.

Voorlopige planning tijdelijke studentenhuisvesting

Werkzaamheden Periode
Aanvang verbouwingswerkzaamheden September 2018
Eerste oplevering kamers Eind oktober 2018
Werkzaamheden gereed Medio november 2018

 

Zodra de verbouwing gereed is zijn de tijdelijke studentenkamers voor een periode van maximaal drie jaar berschikbaar. De verhuur is tijdelijk; naar verwachting zal er in 2022 gestart worden met de verbouwing waarna de Faculteit der Geesteswetenschappen Oudemanhuispoort zal betrekken.

 

Binnentuin gebouw Oudemanhuispoort

DUWO: beheer en verhuur

Studentenhuisvester DUWO* zal de kamers gaan verhuren. UvA en DUWO hebben afspraken gemaakt over het beheer van de kamers; voorzieningen voor fietsparkeren worden op het terrein van de UvA gerealiseerd en studentbeheerders zien toe op het naleven van huisregels.

In vragen en antwoorden van omwonenden kunt u de vragen, antwoorden en suggesties van omwonenden nalezen die eerder aan de UvA gesteld zijn tijdens bewonersavonden. Contactgegevens van de beheerders zullen met de omwonenden worden gedeeld.

Aanmelden voor de woningen

Aangezien  DUWO het beheer en de verhuur  verzorgt, bemiddelt de UvA niet in het verkrijgen van deze woonruimte.  Studenten kunnen  zich wenden tot DUWO, via duwo.nl of zich inschrijven voor de woningen, zodra deze online beschikbaar komen, via room.nl.