Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Campusontwikkeling

Goed onderwijs en onderzoek vraagt om goede faciliteiten en efficiënte huisvesting. De UvA is sinds vijftien jaar bezig de huisvesting terug te brengen van ca. 85 panden naar vier campussen in de stad.

De UvA werkt toe naar de ontwikkeling van vier open stadscampussen op verschillende locaties in de stad:

1) Universiteitskwartier

Het centrum van Amsterdam, op en rond het Binnengasthuisterrein en de Oudemanhuispoort, is de thuisbasis voor de Faculteit der Geesteswetenschappen.

2) Roeterseilandcampus

Gelegen op et Roeterseiland (oostelijk deel centrum), voor de Faculteit Maatschappijen Gedragswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

3) Amsterdam Science Park

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en het Amsterdam University College zijn gevestigd in Amsterdam-Oost (Watergraafsmeer).

4) Amsterdam Universitair Medisch Centrum

In Amsterdam Zuid-Oost is de Faculteit der Geneeskunde gevestigd, inclusief gerelateerde medische opleidingen en onderzoek. 
 

Clustering in campussen levert onder andere de volgende voordelen:

  • Samenwerking en kennisuitwisseling tussen studenten en medewerkers van verwante wetenschappelijke disciplines wordt gestimuleerd; 
  • Samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen wordt geoptimaliseerd;
  • Onderwijs en onderzoek vraagt om maximaal budget. Dit ontstaat mede door efficiënt gebruik van gebouwen en voorzieningen.
Universiteitskwartier