Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Universiteitskwartier

Q&A nieuwe UB

De UB zal zich vanaf 2022 vestigen op het BG-terrein: in de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis, aan de Vendelstraat 2 en 8. Mogelijk heb je vragen over de realisatie van de UB, het ontwerp, het proces of de planning. Deze en andere vragen staan hieronder voor je uitgelegd. Staat jouw vraag er niet bij? Mail naar huisvestingsontwikkeling@uva.nl.

 • Waarom bouwt de UvA een nieuwe bibliotheek?

  Om ontmoeten en samenwerken te bevorderen en ook uit oogpunt van kostenefficiency brengt de UvA onderwijs- en onderzoeksfunctie samen op vier campussen. Ook is de functie van bibliotheken wereldwijd veranderd; van boekenpakhuis naar een plek van leren en ontmoeten. De nieuwe Universiteitsbibliotheek wordt voorzien van faciliteiten die op de huidige bibliotheeklocaties ondenkbaar zijn, zoals studieruimtes en samenwerkruimtes. Ook komt er een ondergrondse fietsenstalling. De gehele open collectie zal straks op één locatie toegankelijk zijn.

 • Waarom is gekozen voor de locatie op het Binnengasthuisterrein?

  De UvA bouwt de nieuwe UB in de voormalige Tweede Chirurgische Kliniek en het oude Zusterhuis aan de Vendelstraat. De keuze voor deze locatie is tot stand gekomen nadat studenten en medewerkers zich in een zogenaamde ‘academische raadpleging’ over twee alternatieve locaties (Oudemanhuispoort of voormalige Binnengasthuis gebouwen) hebben kunnen uitspreken.

 • Waarom komt de UB naar het Universiteitskwartier en blijft het niet op het Singel?

  De Universiteit van Amsterdam clustert haar vastgoed in vier campussen. De laatste campus die zij gaat realiseren is het Universiteitskwartier. Op iedere campus is een bibliotheek te vinden. In de binnenstad komt een universiteitsbrede UB. De bibliotheek heeft een belangrijke rol op de campus. Het is het symbolische hart dat zorgt voor ontmoeting en kennisuitwisseling van de diverse disciplines. Daarom is het belangrijk dat de bibliotheek een centrale plek krijgt op de campus. De bibliotheek aan het Singel ligt te ver af ten opzichte van de Faculteit der Geesteswetenschappen, die de afgelopen jaren al haar afdelingsbibliotheken heeft zien verdwijnen. Daarnaast is het pand aan het Singel sterk verouderd en niet passend voor de hedendaagse bibliotheekfunctie.

   

 • Wie ontwerpt de nieuwe UB?

  De nieuwe bibliotheek wordt in een voormalig ziekenhuis gehuisvest. Het gebouw bestaat uit drie delen, de voormalige Tweede Chirurgische kliniek, het voormalige Zusterhuis en een deel nieuwbouw. Het ontwerp laat de bestaande monumentale bouw in haar waarde en voegt daar een nieuwbouwvleugel en een glazen overkapping aan toe. Het winnende ontwerp is gemaakt door MVSA Architects/Van Stigt.

 • Wat gaat de bouw kosten en hoe langt duurt de bouw?

  De UvA investeert 66 miljoen euro in de bouw van de nieuwe UB. De bouwkosten zijn begroot in het Huisvestingsplan van de UvA. Met de voorbereiding van de bouw is gestart in 2018; asbest werd verwijderd en kabels en leidingen werden verlegd.

  Vanaf het voorjaar van 2019 wordt een nieuwe fundering aangebracht en een ondergrondse fietsparkeervoorziening gebouwd. Daarna volgen de atriumkap, het nieuwbouwdeel aan de Nieuwe Doelenstraat en de bovenbouw. Als alles volgens planning verloopt, start in 2021 de verbouwing van het in- en exterieur van de panden. Op basis van die planning, gaan we ervanuit dat de nieuwe UB medio 2022 haar deuren opent.

 • Hoe duurzaam is de nieuwe UB?

  Dit is een vraag die op meerdere manieren te interpreteren en te beantwoorden is, omdat het begrip 'duurzaamheid' vele facetten omvat. Toelichting:

  • In beginsel is het duurzaamheid optima forma om de bestaande gebouwen, die al honderden jaren in gebruik zijn, te hergebruiken. Door vervolgens deze gebouwen samen te voegen met een nieuwbouwdeel en atrium wordt het nieuwe complex van UB aangepast aan de eisen van deze tijd en toekomstbestendig gemaakt voor de komende eeuw.
  • Het duurzaamheidsaspect energie, warmte, koude en stroomgebruik, is bij de UB slim ingestoken. De warmte en koude wordt primair betrokken vanuit ondergrondse bronnen, deze gebruiken water uit dieper gelegen grondlagen. Aan het water wat hier tijdelijk uit onttrokken wordt, wordt afhankelijk van het seizoen koude – warmte uit onttrokken danwel toegevoegd. De nieuwe UB is geheel gasloos.
  • Er wordt op lage temperatuur verwarmd en hoge temperatuur gekoeld, hier worden de warmtepompen ingezet voor omzetting van het water van de bronnen naar de gewenste temperatuur van verwarming en koeling van het gebouw. In het geval van extreme winters wordt er gebruik gemaakt van elektrische CV-ketels om de warmte op peil te houden. 
  • Om te zorgen dat er zo min mogelijk warmte en koude verloren gaat zijn de vloeren, daken en gevels van de nieuwbouwdelen geïsoleerd. Het nieuwe atrium zorgt ervoor dat de gevels van de bestaande gebouwen grenzend aan het atrium niet langer warmte en koude verliezen.
  • Het luchtbehandelingssysteem heeft mogelijkheden om in de nacht- en dalgebruik van het complex retourlucht te gebruiken. Het voordeel van gebruik van retourlucht tijdens deze periodes is dat er niet  onnodig koude lucht van buiten naar binnen komen en er extra verwarmd moet worden. Hiernaast zit er toepasssing voor warmte- en vochtterugwinning in het luchtbehandelingssysteem.  
  • Op de platte daken worden zonnepanelen geplaatst.
  • Voor het glas op het dak van de atrium wordt onderzocht of het mogelijk is om zones met stoomopwekkend materiaal te bekleden.
 • Hoe kan ik vragen stellen of meedenken over de invulling van de bibliotheek?

  Informatie voor studenten en medewerkers

  Er zijn verschillende manieren en momenten waarop studenten en medewerkers deel kunnen nemen aan het gesprek en de ontwikkeling. Lees er meer over bij 'participatie'. Wordt jouw vraag nog niet beantwoord op deze webpagina of Q&A? Neem dan contact op met de UB.

  Informatie voor buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden

  Voor bewoners worden er met enige regelmaat informatiebijeenkomsten georganiseerd over de voortgang van de bouw. Bewoners en ondernemers worden hier per buurtbericht voor uitgenodigd, dit wordt huis-aan-huis verspreidt in de directe omgeving. Lees meer over de buurtberichten en notulen van bijeenkomsten.

  Om te reageren op de huidige (bouw)ontwikkelingen met bijvoorbeeld een vraag, suggestie of klacht kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager

 • Hoe wordt rekening gehouden met de buurt?

  Overlast kan niet worden voorkomen. Het BLVC kader (bereikbaarheid – leefbaarheid – veiligheid – communicatie) is onderdeel van de omgevingsvergunning. Het toezicht van de UvA-bouwdirectie vult dit aan. Tijdens de bouwwerkzaamheden zullen verkeersregelaars zorgdragen voor de veiligheid van bewoners, bezoekers en werkverkeer.