Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Universiteitskwartier

Participatie

Voor de realisatie van de nieuwe UB is participatie een belangrijk aandachtspunt. De UvA ontwikkelt het gebouw met en voor studenten en medewerkers en hecht daarbij grote waarde aan de input van deze groep.

Doorlopende participatie

Afgevaardigden van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de Centrale Studentenraad (CSR) zijn vertegenwoordigd in de 'Projectgroep Universiteitskwartier'. Op deze manier zijn de CMR en CSR in een vroeg stadium betrokken bij de plan- en besluitvorming van de nieuwe UB.

Participatiemomenten

Overige studenten en medewerkers worden door de UvA actief benaderd om deel te nemen aan participatiesessies, om input op te kunnen halen. Dit varieert van enquêtes tot vraaggesprekken.

Zo is de gehele academische gemeenschap benaderd over de locatiekeuze van de bibliotheek, in het voorjaar van 2017. Studenten zijn begin 2018 gevraagd naar hun wensen omtrent studieplekken in de 'Study Places Tinder' enquête. Docenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn gevraagd mee te denken over de multifunctionele onderwijszaal.

In het voorjaar van 2018 vinden er diverse bijeenkomsten over het interieurontwerp plaats. Zodra de data bekend zijn, wordt de doelgroep hier nader over geïnformeerd.  Medewerkers van de Bibliotheek kunnen ook terecht op het HUB-intranet en zich hier abonneren op nieuws over de bijeenkomsten.

Bijeenkomst locatie UB