Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Tijdlijn keuze UB

Wanneer Wat Beschrijving
16 maart 2017 Startbijeenkomst

De opening van de raadpleging voor de locatiekeuze van de UB. Het proces van de raadpleging wordt toegelicht en de aanwezigen kunnen in gesprek met Geert ten Dam en Kees van Ast (CvB), Gerard Nijsten (FGw), Maria Heijne (UB) en Cees van der Wolf (HuisvestingsOntwikkeling).

16 maart t/m 13 april 2017 Tentoonstelling

Op de Binnenstadscampus bij VOX-POP (Binnengasthuisstraat 9) wordt een tentoonstelling ingericht over de UB. Hier worden de beide ontwerpen en het proces toegelicht.

16 maart t/m 13 april 2017 Deelname online platform

Wat vind jij belangrijk aan een UB? Op een online platform kun je je mening geven, discussiëren en vragen stellen over de twee locaties van de UB. Je kunt je hier ook aanmelden voor de focusgroepen.

eind maart 2017 Beschouwing door extern stedenbouwkundig adviseur

Een extern stedenbouwkundig adviseur, Koen van Velsen, analyseert beide ontwerpen voor de UB*.

eerste helft april Focusgroepen

Er worden focusgroepen georganiseerd rondom vaste thema’s en thema’s die op het online platform veel naar voren zijn gekomen. Tijdens de focusgroepen wordt dieper ingegaan op de thema’s in relatie tot de UB.

eind april Beoordeling door toetsgroep

Een toetsgroep beoordeelt beide ontwerpen voor de UB op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria**. In deze groep zijn direct betrokkenen van de Binnenstadscampus vertegenwoordigd.

11 mei 2017 Advies aan CvB locatiekeuze UB

De stuurgroep Binnenstadscampus brengt advies uit aan het CvB voor de locatiekeuze UB op basis van:
1. De uitkomsten van de raadpleging academische gemeenschap***
2. De analyse van de extern stedenbouwkundig adviseur
3. Oordeel van de toetsgroep

23 mei 2017 Voorgenomen besluit CvB

Het CvB neemt op basis van het advies van de stuurgroep een voorgenomen besluit over de locatiekeuze van de UB op de Binnenstadscampus

eind mei t/m begin juli 2017 Voorleggen besluit aan medezeggenschap

Het voorgenomen besluit van het CvB wordt voorgelegd aan de betrokken medezeggenschapsorganen.

eerste helft juli 2017 Definitief besluit CvB

Na advies van de medezeggenschap neemt het CvB een definitief besluit. De locatie van de UB is daarmee bekend.

*De analyse van de stedenbouwkundig adviseur wordt gepubliceerd op www.campus.uva.nl/binnenstad
** Deze beoordelingscriteria zijn onder andere: visie en ambitie UvA, stedenbouwkundige inpassing, ruimtelijke en functionele inpassing, architectuur, planning en kosten.
*** De uitkomst van de raadpleging wordt gepubliceerd op deze website.

Op de hoogte blijven?

Je kunt je ook aanmelden voor de mailinglist 'Binnenstadscampus' om per e-mail te worden geïnformeerd over de uitkomsten van de raadpleging, de beslissing van het College van Bestuur ten aanzien van de locatiekeuze en de verdere invulling van de Binnenstadscampus.