Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Tijdelijke studentenhuisvesting op de campus

Locatie: Oudemanhuispoort 4-6

De UvA realiseert in samenwerking met DUWO komend jaar circa 80 tijdelijke studentenkamers in complex Oudemanhuispoort (OMHP) en verwacht hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van het nijpende tekort aan studentenkamers in de hoofdstad.

Oudemanhuispoort (toegang via Oudezijds Achterburgwal)

Leegstand

Na het vertrek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar campus Roeterseiland is gedeeltelijke leegstand van de OMHP ontstaan. De vergunning voor het project is in juni 2018 verkregen. De verbouwingswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De verhuur is tijdelijk; naar verwachting zal er in 2022 gestart worden met de verbouwing waarna de Faculteit der Geesteswetenschappen Oudemanhuispoort zal betrekken.

 

Binnentuin gebouw Oudemanhuispoort

DUWO: beheer en verhuur

Studentenhuisvester DUWO* zal de kamers gaan verhuren. UvA en DUWO hebben afspraken gemaakt over het beheer van de kamers; voorzieningen voor fietsparkeren worden op het terrein van de UvA gerealiseerd en studentbeheerders zien toe op het naleven van huisregels.

In vragen en antwoorden van omwonenden kunt u de vragen, antwoorden en suggesties van omwonenden nalezen die eerder aan de UvA gesteld zijn tijdens bewonersavonden. Contactgegevens van de beheerders zullen met de omwonenden worden gedeeld.

Aanmelden voor de woningen

Aangezien  DUWO het beheer en de verhuur  verzorgt, bemiddelt de UvA niet in het verkrijgen van deze woonruimte.  Studenten kunnen  zich wenden tot DUWO, via duwo.nl of zich inschrijven voor de woningen, zodra deze online beschikbaar komen, via room.nl.

AT5 video ' Oudemanhuispoort'

De Amsterdamse zender AT5 maakte in april 2019 een portret van de Oudemanhuispoort,  als onderdeel van de reeks 'De Straten van Amsterdam'. Benieuwd naar hoe de studentenwoningen eruit zien? Bekijk het interview met studenten Willem en Mike.

Beeld interview AT5 tijdelijke studentenhuisvesting Oudemanhuispoort - video april 2019
Willem en Mike zijn twee van de tachtig studenten die sinds enkele weken in de nieuwe studentenwoningen in de Oudemanhuispoort wonen. In deze aflevering van de Straten van Amsterdam checkt AT5 we hoe het bevalt om praktisch in de collegezaal te slapen. Toch prijst niet iedere student zich gelukkig met zo’n woning: de kamer van Mike werd vier keer geweigerd waardoor hij als nummer vijf op de lijst toch aan bod kwam. Hij legt uit waarom precies. [Bron: AT5]

Q&A tijdelijke studentenhuisvesting Oudemanhuispoort

 • Waarom start de UvA met studentenhuisvesting in de Oudemanhuispoort?

  Er is een groot tekort aan studentenkamers. Door deels leegstaande gebouwen te verhuren als studentenkamers draagt de UvA aan het verminderen van het tekort aan kamers in Amsterdam.

 • Hoeveel kamers worden verhuurd?

  Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om 190 kamers te realiseren, worden na overleg met bewoners en gelet op de wens van de UvA om onderwijs en bewoning gescheiden te houden, 80 kamers verhuurd.

 • Wanneer start de verhuur?

  De huur start vanaf 11 maart 2019. Naar verwachting zullen alle kamers half april 2019 bewoond zijn.

 • Hoe lang worden de kamers verhuurd?

  De gemeente heeft de UvA toestemming gegeven om de kamers op basis van de leegstandsweg voor maximaal vier jaar te verhuren.
   

 • Wat is de bestemming van de panden na de verhuur aan studenten?

  Na de verhuur aan studenten zullen de panden gerenoveerd worden en klaargemaakt voor gebruik door de Faculteit der Geesteswetenschappen of voor UvA-brede functies. Dit jaar wordt gestart met de planvorming voor deze panden. In 2024 moeten de gerenoveerde panden als onderdeel van het Universiteitskwartier worden opgeleverd.

 • Wie verhuurt de kamers?

  De kamers worden verhuurd en beheerd door studentenhuisvester DUWO. De verhuur vindt plaats via room.nl.

 • Hoe ziet Duwo toe op het gebruik van de kamers?

  Beheerders van DUWO zien toe op het gebruik van de kamers en zijn benaderbaar bij vragen of opmerkingen van omwonenden, tijdens werkdagen en kantooruren. Ook zal DUWO studentbeheerders aanstellen. Hun taak is om vraagbaak te zijn voor de studenten en hen aan te spreken wanneer afgesproken regels niet worden nageleefd.

 • Tot wie kan ik mij als buurtbewoner wenden bij vragen, opmerkingen of klachten?

  Voor vragen rondom beheer kun je je wenden tot de sociaal beheerder van DUWO via 023 543 1132 of 06 2036 5012. Ook zal er een studentbeheerder in het complex wonen die ook buiten kantooruren beschikbaar is. Direct omwonenden ontvangen ook de contactgegevens van de studentbeheerder.

  Let op: Het aanmelden voor studentenwoningen gaat via room.nl en niet via de sociaal beheerder of studentbeheerder.

 • Wat komt er straks in de Oudemanhuispoort na de tijdelijke studentenhuisvesting?

  De OMHP zal naar alle waarschijnlijkheid straks een aantal verschillende functies huisvesten: kantoren en onderwijs- en onderzoeksruimten voor de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), studieplekken, het centrale logistieke punt voor het Universiteitskwartier en een inpandige fietsenstalling.

  Lees er meer over bij het kopje functie en faciliteiten.