Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

BG5

BG5 is een voormalig kliniekgebouw op het Binnengasthuisterrein en valt op door de piramidevormige aanbouw langs de Vendelstraat. In dit gebouw zal in de toekomst opnieuw het onderwijs en onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen een plaats krijgen, te denken aan grote onderwijszalen, maar ook studieplekken en een voorziening voor eten en drinken. Het huidige pand voldoet momenteel niet voor de gewenste functie. Ook voor dit pand volgt, net als vele andere panden op en rond het Binnengasthuisterrein, een ontwerptraject.

Vendelstraat, Atrium
BG5

Wist je dat ...

... in BG5 vroeger de mensa van de UvA was gevestigd? Een alom bekende voorziening voor eten en drinken
... een gedeelte van BG5 momenteel wordt beheerd door Ad Hoc leegstandsbeheer
... een gedeelte van BG5 momenteel in gebruik is voor kantoren van de aannemer van de UB

Toekomstige functie en faciliteiten

BG5 vormt net als de andere UvA-gebouwen op het Universiteitskwartier onderdeel van de ontwikkelingen. Dit gebouw leent zich in de huidige vorm niet meer voor toekomstige onderwijsfuncties en voor dit gebouw zal een nieuw ontwerp gemaakt worden. BG5 zal naar alle waarschijnlijkheid gebruikt gaan worden voor (grote) onderwijszalen en studieplekken voor de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) en zal daarnaast ruimte bieden aan voorzieningen voor eten en drinken. Binnenkort wordt hier het ontwerptraject voor opgestart.

Historie BG5

Langs de Vendelstraat is het gebouw BG5 tussen 1887 en 1890 oorspronkelijk gebouwd als nieuw Klinisch Ziekenhuis. Dit is ontworpen In sobere Neo-Hollandse Renaissance-stijl door de toenmalige assistent-stadsarchitect H. Leguyt volgens een paviljoensysteem, in opdracht van het Gasthuisbestuur. Het gebouw maakt deel uit van het complex Binnengasthuis, waar vroeger meerdere klinieken op het terrein toe behoorden. Het Binnengasthuiscomplex is van algemeen belang door de cultuur- en medisch-historische waarde – het maakte deel uit van de schaalvergroting en modernisering van oude ziekenhuizen aan het eind van de 19e eeuw. Het is daarnaast het enige overgebleven grote ziekenhuis van de binnenstad.

Oorspronkelijke indeling
Het oorspronkelijke gebouw bestond uit twee lange vleugels, waarbij de westelijke vleugel fungeerde als mannenkliniek; de oostelijke als vrouwenkliniek. De algemene voorzieningen waren gesitueerd in het verbindingsgebouw, waardoor het geheel een U vorm kreeg. Het verbindingsgebouw had aan de binnenplaats een ronde aanbouw, met daarin twee collegezalen.

Renovaties
Tot in 1981 was BG5 deel van het Binnengasthuis ziekenhuis, daarna heeft de subfaculteit Politieke wetenschappen zich hier gevestigd. De eerste ingrijpende renovatie vond in 1968 plaats, toen het gebouw een nieuwe vleugel van drie bouwlagen met een plat dak er bij kreeg. Deze vleugel deelt de binnenplaats sindsdien in tweeën. In 1988 werd BG5 het meest ingrijpend verbouwd, de mensa vestigde zich in het gebouw en de binnenplaats werd overdekt met een piramidevormige transparante erker. Ook intern is het gebouw in 1988 fors gewijzigd, waarbij het grote trappenhuis van de oostelijke vleugel is gesloopt.  Sindsdien is het gebouw alleen nog maar van binnen aangepast voor de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, https://rijksmonumenten.nl/monument/518306/klinisch-ziekenhuis/amsterdam/