Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Ontwikkeling Universiteitskwartier

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) en de Universiteitsbibliotheek (UB) zijn nu gehuisvest in meerdere panden, verspreid over de binnenstad van Amsterdam. De vorming van het Universiteitskwartier zorgt ervoor dat zowel FGw als de UB dicht bij elkaar worden gehuisvest maar ook de bestaande panden van de UvA beter kunnen worden benut. Het realiseren van deze campus vraagt daarom om de (her)ontwikkeling van de UvA-gebouwen en de openbare ruimte en in sommige gevallen ook om een herindeling van functies en faciliteiten.

Het Universiteitskwartier wordt een plek voor iedereen met interesse op het grensvlak van cultuur en wetenschap. Onderwijs, onderzoek, valorisatie en ontmoeting staan centraal op de campus, evenals wetenschappelijk en maatschappelijk debat. Interactie met de stad is een onlosmakelijk onderdeel van het academische leven, zeker voor de geesteswetenschappen. Samenwerking en synergie tussen de verschillende disciplines van de faculteit, met de samenleving en externe partners en gelieerde instellingen is vanzelfsprekend geworden. 

De komende periode ligt de focus op drie trajecten:

  1. De realisatie van de nieuwe UB
  2. De vernieuwing van het Allard Pierson
  3. Het strategisch masterplan Universiteitskwartier
Gebouwen Binnengasthuisterrein
Buitenruimte Binnengasthuisterrein. Links BG3, midden BG5, rechts toekomstige UB.

De realisatie van de nieuwe UB

In 2017 is de locatie van de UB, na raadpleging van de academische gemeenschap,  vastgelegd. Hiervoor wordt het ontwerp van architecten bureaus MVSA en van Stigt gebruikt in het voormalig Zusterhuis en de Tweede Chirurgische Kliniek (BG13a/BG14). Dit vormt het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het Universiteitskwartier.

Vernieuwing Allard Pierson

Het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt wordt in de komende periode intern verbouwd en uitgebreid om het gebouw van het museum optimaal te laten aansluiten bij de strategie voor het Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties. De verbouwing start in het eerste kwartaal van 2019 en moet eind 2019 gereed zijn.

Strategisch masterplan Universiteitskwartier

De ontwikkeling van het Universiteitskwartier vraagt om een integrale aanpak, waarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen de gebouwen en gebied, waarbij er gekeken zal worden naar het Programma van Eisen, de huidige en de toekomsige functies en faciliteiten. 

De UvA ontwikkelt het masterplan samen met West 8, stedenbouwkundig adviesbureau en de gemeente Amsterdam. De samenwerking met de gemeente is vastgelegd in een convenant. Op gebiedsniveau zal ook voor de omgeving een rol zijn weggelegd in het kader van participatie. De invulling van het onderwijs en onderzoek wordt afgestemd samen met gebruikers vanuit de academische gemeenschap.