Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Ontwikkeling Universiteitskwartier

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) en de Universiteitsbibliotheek (UB) zijn nu gehuisvest in meerdere panden, verspreid over de binnenstad van Amsterdam. De vorming van het Universiteitskwartier zorgt ervoor dat zowel FGw als de UB dicht bij elkaar worden gehuisvest maar ook de bestaande panden van de UvA beter kunnen worden benut. Het realiseren van deze campus vraagt daarom om de (her)ontwikkeling van de UvA-gebouwen en de openbare ruimte en in sommige gevallen ook om een herindeling van functies en faciliteiten.

Het Universiteitskwartier wordt een plek voor iedereen met interesse op het grensvlak van cultuur en wetenschap. Onderwijs, onderzoek, valorisatie en ontmoeting staan centraal op de campus, evenals wetenschappelijk en maatschappelijk debat. Interactie met de stad is een onlosmakelijk onderdeel van het academische leven, zeker voor de geesteswetenschappen. Samenwerking en synergie tussen de verschillende disciplines van de faculteit, met de samenleving en externe partners en gelieerde instellingen is vanzelfsprekend geworden. 

De komende periode ligt de focus op drie trajecten:

  1. De realisatie van de nieuwe UB
  2. De vernieuwing van het Allard Pierson
  3. Het strategisch masterplan Universiteitskwartier
Gebouwen Binnengasthuisterrein
Buitenruimte Binnengasthuisterrein. Links BG3, midden BG5, rechts toekomstige UB.

De realisatie van de nieuwe UB

In 2017 is de locatie van de UB, na raadpleging van de academische gemeenschap,  vastgelegd. Hiervoor wordt het ontwerp van architecten bureaus MVSA en van Stigt gebruikt in het voormalig Zusterhuis en de Tweede Chirurgische Kliniek (BG13a/BG14). Dit vormt het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het Universiteitskwartier.

Vernieuwing Allard Pierson

Het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt wordt in de komende periode intern verbouwd en uitgebreid om het gebouw van het museum optimaal te laten aansluiten bij de strategie voor het Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties. De verbouwing start in het eerste kwartaal van 2019 en moet eind 2019 gereed zijn.

Strategisch Masterplan Universiteitskwartier

Het Universiteitskwartier is een bijzonder gebied. Hier komen de Faculteit der Geesteswetenschappen, het universiteitsbestuur, de Universiteitsbibliotheek, ceremoniële ruimtes, het Allard Pierson en Spui25. Het wordt het visitekaartje van de UvA en het kloppend hart van de universiteit. En is tevens onze geboortegrond en de bakermat van de wetenschap in Amsterdam. Door hier nu de Faculteit der Geesteswetenschappen en verschillende wetenschappelijke instituten te vestigen, willen we het humanities cluster in 2030 versterkt hebben en kunnen onze studenten optimaal gebruik maken van de kennis die in dit gebied al zo lang aanwezig is.

Deze keuze brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we onze monumentale panden laten passen bij de moderne eisen van een universiteit, op een duurzame manier? En hoe blijft de leefbaarheid voor de directe omgeving geborgd? Er zijn ingrijpende verbouwingen en herzieningen nodig om aan alle wensen en eisen te kunnen voldoen. Met een integrale aanpak kunnen we het gebied zo inrichten dat een waardevolle toevoeging wordt aan de prachtige binnenstad.

Lees er meer over in het Strategisch Masterplan