Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Functie en faciliteiten

Eén van de projecten die onderdeel vormt van de ontwikkeling van het Universitieitskwartier is de grootschalige renovatie en vernieuwbouw van de Oudemanhuispoort (OMHP), een gebouwencomplex van circa 18.000 m² bruto vloeroppervlak (bvo). Het gebouw OMHP kenmerkt zich door een aantal karakteristieke bouwdelen. In de loop der jaren zijn de verschillende bouwdelen aan elkaar gekoppeld waardoor een aaneenschakeling van gebouwen is ontstaan. De huidige gebouwstructuur is onoverzichtelijk, de routing is onduidelijk en de uitstraling van de bouwdelen doet onvoldoende recht aan de monumentale karakteristieken van de historische gebouwen.

Functies en faciliteiten

De OMHP is beoogd een aantal verschillende functies te huisvesten:

  • Afdelingen van FGw (kantoren, vergaderruimten e.d.);
  • Collegezalen en kleine onderwijszalen; 
  • Studieplekken; 
  • Representatieve kamers;
  • Kantoren ondersteunende diensten UvA (FS, ICTS en HO); 
  • Fietsenkelder; 
  • Centrale logistieke voorziening.

Om het beoogde programma in te passen in het gebouw en de gebouwstructuur te verbeteren is in het Masterplan een voorstel gedaan voor gedeeltelijke sloop/nieuwbouw van het complex (in totaal circa 7.500 m² bvo aan niet-monumentale gebouwdelen).

Op dit moment wordt er een uitvraag gedaan om straks tot een ontwerp te komen, waarbij het de planning is de uitvoering te starten eind 2021. Tot de werkzaamheden werkelijk aanvangen is het gebouw in gebruik voor onderwijs en tijdelijke studentenhuisvesting.