Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Planning

De toekomst van gebouw BG3 is nog niet uitgekristalliseerd. Vanuit de wens voor onderwijs en onderzoek is het gebouw verouderd en voldoet dit niet meer aan de eisen die we als UvA aan toekomstige onderwijsgebouwen stellen. Wat hierin ook een rol speelt is de beoogde functie vanuit programma, stedenbouwkundige visie en het Stedenbouwkundig Masterplan. Momenteel wordt er gekeken welke vorm het gebouw BG3 zou kunnen krijgen, waarbij als één van de uitgangspunten het behoud van het monumentale gedeelte wordt genomen. Binnenkort wordt hier het ontwerptraject voor opgestart.

Op dit moment is er voor gebouw BG3 alleen een globale planning af te geven. De invulling en het Programma van Eisen hangen samen met de uitkomsten uit het Masterplan.

Werkzaamheden

Periode

Voorbereiding en opstellen Programma van Eisen

Q1 2019 t/m Q2 2019

Ontwerp en Procedures Ruimtelijke Ordening

Q3 2019 t/m Q1 2021

Uitvoering Q2 2021 t/m Q4 2022

*    Deze planning geeft een indicatie van de planning van de werkzaamheden. Derhalve kunnen er aan deze planning geen rechten worden ontleend. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door of staan onder supervisie van gespecialiseerde partijen. De UvA werkt volgens een aanbestedingsmodel,  Acquisitie naar aanleiding van deze planning wordt niet op prijs gesteld.