Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Functie en faciliteiten

Eén van de projecten die onderdeel vormt van de ontwikkeling van het Universitieitskwartier is de grootschalige renovatie en vernieuwbouw van het gebouw BG3, gelegen aan de Binnengasthuisstraat 9, een gebouw van circa 2.800 m² bruto vloeropperblak (bvo). Het gebouw bestaat uit een monumentaal deel van circa 1.400 m² bvo en een begin jaren’90 gerealiseerde aanbouw van circa 1.400 m² bvo. Wat is de functie van het gebouw momenteel? En wat wordt het straks?

Huidige functie en faciliteiten

Momenteel is BG3 in gebruik door:

  • VOX-POP: de ‘creative space’ van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). In 2015 gestart als een pop-up locatie voor culturele programmering, waarbij gebruik werd gemaakt van leegstaande ruimtes binnen de universiteit. Inmiddels heeft VOX-POP als creatieve broedplaats een vaste plek gekregen binnen het nieuwe Universiteitskwartier. Lees er meer over op voxpop.uva.nl.
  • Humanities Lab AVS (Amsterdam Venture Studio) is dé plek waar medewerkers, promovendi, studenten en alumni van de FGw ideeën voor het starten van een eigen bedrijf of organisatie op kunnen doen. Een plek waar de begrippen inspiratie, innovatie en impact centraal staan. Klik hier voor meer informatie.
  • Diverse start-ups: jonge ondernemers die via Humanities Lab AVS (Amsterdam Venture Studio) een ruimte kunnen huren in het gebouw.
  • UvA HuisvestingsOntwikkeling en Facility Services (lokaal).

Toekomstige functie en faciliteiten

BG3 zal naar alle waarschijnlijkheid de staf van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) en de onderwijsbalies van de faculteit gaan huisvesten in de toekomst, waar het huidige gebouw momenteel niet in zal kunnen voorzien en ook in de huidige vorm niet bestendig is voor de toekomst.

Vanuit programma en stedenbouwkundige visie en Stedenbouwkundig Masterplan wordt momenteel gekeken welke vorm het gebouw zou kunnen krijgen, waarbij als één van de uitgangspunten het behoud van het monumentale gedeelte wordt genomen.  Binnenkort wordt hier een ontwerptraject voor opgestart.

Bijeenkomst VOX-POP Universiteitskwartier