Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Strategie en participatie

Omdat het gebouw van de Bijzondere Collecties recentelijk is aangepakt, is het tijd om ook het gebouw van het Allard Pierson Museum optimaal te laten aansluiten bij de nieuwe strategie van het Allard Pierson. Als museale instelling enerzijds en kennisinstituut voor erfgoedcollecties van de UvA anderzijds, neemt het Allard Pierson een bijzondere positie in binnen de Universiteit van Amsterdam.

De combinatie van het beheer van erfgoedcollecties en de brede publieksfuncties stellen uitzonderlijke eisen aan de bedrijfsvoering. Deze wijkt dan ook op bepaalde onderdelen af van wat binnen een onderwijsorganisatie gangbaar is. De nieuwe strategie adresseert dit, doet recht aan deze positionering en heeft consequenties voor de huisvesting. De uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden is gepland in 2019.

Besluitvorming

De GOR ( Gemeenschappelijke Ondernemingsraad) is betrokken bij de nieuwe strategie en de organisatie-aanpassing. Verder loopt de besluitvorming mede via de interne programmaraad en stuurgroep Universiteitskwartier.