Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

UvA HuisvestingsOntwikkeling brengt elke twee weken een update uit om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent de bouw van ASP942 (werktitel). Deze keer met: de toekenning van investeringsruimte in de vastgestelde kaderbrief, het opgestelde Programma van Eisen en het selectieproces voor architect en adviseurs.

Instemming Kaderbrief

De Kaderbrief 2019 is vastgesteld door het CvB en hierop is ingestemd door de medezeggenschap van de UvA. Hiermee is het voorstel voor het toekennen van investeringsruimte ten behoeve van de groei van FNWI en het initiatief ICAI opgenomen in de investeringstabel van het Huisvestingsplan (HVP).

Programma van Eisen

In de maand juli hebben medewerkers en studenten via vijf werkgroepen input geleverd voor het Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwbouw ASP942. Dit waren de werkgroepen Onderwijs/studieplekken; Onderzoek/speciale voorzieningen; Kantoren; Techniek en Co-creatie.

Het PvE is op 7 augustus geaccordeerd door het Directieteam van de FNWI. In dit document staan de kwalitatieve uitgangspunten voor de nieuwbouw. 

Zie ook: Projectorganisatie nieuwbouw ASP942 van start

De ambitie is om onderwijs, onderzoek, innovatie en samenwerkingen met derden op het gebied van de informatiewetenschappen samen te brengen in één gebouw. De UvA heeft de ambitie om hiervoor een duurzaam, gezond, inspirerend, flexibel en slim (smart building) neer te zetten. Het voornemen is om een gasloos gebouw te ontwerpen en te voldoen aan de richtlijnen van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).

Enkele kenmerken waar het gebouw aan moet voldoen, zoals beschreven in het PvE:

  • Het nieuwe gebouw zal naar verwachting 7 à 8 etages van 2.000 - 2.400 m2 krijgen, waarbinnen de werkplekken voor IvI, ILLC en de co-creatie partners gerealiseerd worden.
  • Er worden ruim 1.000 plaatsen gecreëerd in college-, werkgroepzalen en studieplekken.
  • Het restauratieve hart van de UvA locaties op Amsterdam Science Park bevindt zich in Science Park 904. In ASP942 wordt een voorziening opgenomen met een beperkt warm aanbod en koffie formule. Dit is vooral gericht op het faciliteren van ontspanning en ontmoeting binnen het gebouw.
  • IvI en ILLC beschikken over een mix van werkplekken, vergaderplekken en ontmoetingsplekken. Ten behoeve van overleg wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijke seminar- en overlegzone. Ook de partners van ICAI (co-creatie), kunnen hiervan gebruikmaken en voegen hier zelf ruimten aan toe.
  • Hoewel in het PvE wordt uitgegaan van een congreshotel op Amsterdam Science Park in de nabije toekomst, is het in ASP942 ook interessant om bijeenkomsten te kunnen faciliteren door gebruik te maken van de gezamenlijke seminar- en overlegzone  in combinatie met de onderwijszalen. Dit idee zal nog nader worden uitgediept.
Deze schematische weergave van de relaties en de clustering van functies binnen ASP942 zal uiteindelijk door de architect en adviseurs omgezet worden in een gebouwontwerp.
(Klik op het plaatje om deze te vergroten) Deze schematische weergave van de relaties en de clustering van functies binnen ASP942 zal uiteindelijk door de architect en adviseurs omgezet worden in een gebouwontwerp.
Ruimtelijk functioneel Programma van Eisen ASP942 Ruimteprogramma ASP942 Technische ambitie ASP942

Selectie architect en adviseurs

Voor de keuze van architecten en adviseurs (het Ontwerpteam) is de UvA verplicht de Europese aanbestedingsregels te volgen. De eerste aanbestedingsronde heeft een hoogwaardige respons opgeleverd. Eind oktober volgt een definitieve keuze, zodat per 1 november het  ontwerpwerk van start kan gaan.

Planning en voortgang

Op 28 augustus is een bijeenkomst met alle werkgroepen die aan het PvE hebben bijgedragen. Een aantal onderwerpen in het PvE, waaronder onderwijs, co-creatie en horeca, worden daarna nog verder uitgewerkt.

Aan de hand van deze verdieping zal het Ontwerpteam (OT) voldoende informatie hebben voor het snel en goed kunnen starten met het ontwerpen van het nieuwe gebouw. Gedurende de ontwerpperiode zullen de toekomstige gebruikers ook worden betrokken bij het ontwerpproces tijdens de fase van het Definitief Ontwerp. Daaraan voorafgaand wordt een basis gelegd door de architect.

De planning op hoofdlijnen

hoofdlijnen-planning-ASP942-aug2018
Klik op het plaatje om deze te vergroten

Zie ook: ASP942 update juli 2018

Communicatie

De afdeling Communicatie van FNWI zal eventuele vragen die er leven verzamelen. Heb je een vraag, stel deze dan via het volgende e-mailadres: info-science@uva.nl. In een volgend nieuwsbericht zullen we de belangrijkste vragen beantwoorden.