Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

UvA HuisvestingsOntwikkeling brengt elke twee weken een update uit om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent de bouw van ASP 942. Deze keer met informatie over: de totstandkoming van het Programma van Eisen, het aanbestedingsproces en de locatie.

Achtergrond

Forse groei van de FNWI heeft uitbreiding van de huisvesting noodzakelijk gemaakt. Daarom komt  naast het Science Park 904 een herkenbaar en aansprekend gebouw dat huisvesting biedt aan medewerkers en studenten van het IvI en ILLC. Ook het dit jaar opgerichte Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) komt in het nieuwe gebouw. Hiermee creëert de Universiteit van Amsterdam een hotspot van wereldklasse op het gebied van Artificial Intelligence (AI) op het Amsterdam Science Park. De gemeente Amsterdam heeft toegezegd bij te dragen aan het initiatief en het CvB heeft middelen vrijgemaakt in de kaderbrief & begroting 2019.

Het gebouw wordt dé plek voor onderwijs, onderzoek en ondernemen op het gebied van informatiewetenschappen en zal een grote aantrekkingskracht hebben op talent. Amsterdam Science Park zal hiermee ook een aantrekkelijke bestemming zijn voor de organisatie van internationale events en voor vooraanstaande visiting scholars.

Het bouwprogramma ASP 942 is in overleg met de FNWI vastgesteld op ca. 8.400 m² Functioneel Netto Oppervlak, wat een gebouw van ca. 6 verdiepingen oplevert.

Projectteam

Een projectteam is gestart waarin naast de faculteit FNWI en de direct betrokken onderzoeksinstituten IvI en ILLC ook vertegenwoordigers van de diverse diensten zijn betrokken. Dit team begeleidt, onder aanvoering van de projectleider van HuisvestingsOntwikkeling, het voorbereidingsproces en adviseert over keuzes en beslissingen die genomen moeten worden.

Programma van Eisen

De ambities voor de nieuwbouw worden opgenomen in een Programma van Eisen (PvE). Deze ambities hebben bijvoorbeeld betrekking op de ruimtebehoefte en de onderlinge relatie tussen de verschillende ruimten. In de afgelopen weken zijn vijf werkgroepen (kantoren; onderwijs/studieplekken; onderzoek/speciale voorzieningen; co-creatie; techniek) aan de slag gegaan om de ambities te formuleren. Begin augustus wordt het PvE opgeleverd door de begeleidende adviseurs en vastgesteld door het directieteam van de FNWI.

Planning

Tussen het vaststellen van de ambities en het feitelijk begin van de bouw moet nog een hoop werk worden verzet. Om tegemoet te komen aan de Europese wetgeving voor bouwen en aanbesteden, zijn in juni 2018 al voorbereidingen getroffen voor de selectie van een architect, een constructeur, een installatie adviseur en een adviseur voor bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek. Op 1 november 2018 zal de selectie gereed zijn en zullen de gekozen architect, constructeur en adviseurs gezamenlijk het Ontwerpteam (OT) vormen. Dit OT zal vervolgens in iets minder dan een jaar tijd het gebouw ontwerpen. Tijdens het ontwerpproces zal het OT ook een beroep doen op het klankbord van de eerder opgerichte werkgroepen. Daarna start de bouw en staat de ingebruikname van het nieuwe gebouw eind 2021 gepland.

Locatie

De UvA heeft de locatie voor het nieuwe gebouw afgestemd met de gemeente Amsterdam. Het nieuwe gebouw zal straks verrijzen op het grasveld naast ASP904. Nu nog een (dor) grasveld met twee voetbal doelen, straks een aansprekend en herkenbaar gebouw.

De plaats waar het nieuwe gebouw moet komen

Naast het opstellen van het Programma van Eisen en het selecteren van het Ontwerpteam zijn ook nadere gegevens over de locatie nodig. Bijvoorbeeld de samenstelling van de bodem: hoe diep zit de zandlaag waarop de fundering gesteund moet worden? Naar verwachting zal hiervoor eind augustus / begin september een aantal grondboringen worden uitgevoerd.

Communicatie

Vanuit het project wordt er elke twee weken een kort bericht uitgebracht om belangstellenden en belanghebbenden zo goed mogelijk op de hoogte houden over de bouw en de voorbereidingen hierop (in de vakantieperiode zal dit wat minder vaak zijn). Ons volgende bericht kun je eind augustus / begin september tegemoet zien.

Vragen?

Heb je een vraag over dit project, stel deze dan via het volgende emailadres: info-science@uva.nl. De afdeling Communicatie van de FNWI verzamelt de vragen en in een volgend nieuwsbericht zullen de belangrijkste vragen worden beantwoord.