Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Voor het begeleiden van de nieuwbouw ASP942 is een projectteam ingesteld onder voorzitterschap van een projectmanager van UvA HuisvestingsOntwikkeling. Het projectteam bestaat uit zowel gebruikersvertegenwoordiging (Instituut voor Informatica en Institue for Logic, Language and Computation) als deelnemers van de verschillende ondersteunende diensten (Facility Services en ICT Services).

Op 29 mei 2018  heeft het College van Bestuur UvA het projectvoorstel Uitbreiding huisvesting FNWI ASP942 goedgekeurd. De voorgenomen investering staat opgenomen in de kaderbrief die tot 13 juli ter instemming voorligt aan de COR en de CSR.

Aanleiding voor deze nieuwbouw van de FNWI is de grote groei van het aantal studenten en medewerkers aan de FNWI. In het gebouw worden de onderzoeksinstituten IvI en ILLC, onderwijszalen en studieplekken en het in april opgerichte Innovation Center Artificial Intelligence (ICAI) gehuisvest. De nieuwbouw zal eind 2021 gereed zijn.

Werkgroepen

Het projectteam heeft verschillende werkgroepen opgericht: Kantoren, Onderwijs/studieplekken, Onderzoek/speciale voorzieningen, Co-creatie en Techniek. In de werkgroepen zitten medewerkers en studenten van de FNWI en medewerkers van de ondersteunende diensten van de UvA (FS en ICTS).

Programma van eisen

Met de input van deze werkgroepen wordt het programma van eisen voor de nieuwbouw uitgewerkt. Dit programma van eisen is relevant voor de aanbestedingsprocedures voor de architect, de constructeur en de installatie adviseur. Deze procedures lopen van  juni tot oktober 2018. Na het opstellen van het programma van eisen worden de werkgroepen ontbonden. Daarna komt er naast het projectteam een ontwerpteam bestaande uit de geselecteerde architect en adviseurs.

Lees hier het eerdere bericht over planvorming nieuwbouw ASP 942