Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

De afgelopen maanden hebben verschillende betrokken partijen gewerkt aan twee mogelijke scenario's voor de invulling van de Binnenstadscampus. De stuurgroep Binnenstadscampus heeft besloten om de uitwerking van de scenario's te beperken tot de locatie voor de UB.

Fotograaf: Monique Kooijmans

Twee ontwerpen UB

Begin september stelde de stuurgroep dat er op korte termijn een keuze gemaakt moet worden voor de locatie van de nieuwe UB (in de Oudemanhuispoort of in het Zusterhuis en de Tweede Chirurgische kliniek op het Binnengasthuisterrein). Daarna wordt op basis van de locatie van de UB de invulling van de campus verder uitgewerkt. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor de locatie van de UB  is het noodzakelijk dat er twee vergelijkbare ontwerpen gemaakt worden. Voor de UB op het Binnengasthuisterrein is er al een uitgewerkt ontwerp. Voor de UB in de Oudemanhuispoort is vorig jaar een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek wordt komende weken een schetsontwerp gemaakt.

Raadplegen academische gemeenschap 

Volgens de huidige planning worden de twee ontwerpen in het eerste kwartaal 2017 voorgelegd aan de academische gemeenschap. Door middel van verschillende bijeenkomsten en uitingen wordt de academische gemeenschap geïnformeerd over de twee mogelijke locaties voor de UB zodat zij daarna een weloverwogen keuze kan maken voor een van de locaties. Het College van Bestuur beslist uiteindelijk over de locatie.

Klankbordgroep

In het participatietraject dat moet leiden tot een weloverwogen keuze voor locatie A of B is een rol weggelegd voor een klankbordgroep, bestaande uit medewerkers van de Bibliotheek en de Faculteit der Geesteswetenschappen. De klankbordbordgroep is betrokken bij:

  • het vaststellen van het plan van aanpak
  • het beoordelen van de vergelijkbaarheid van beide ontwerpen
  • het toetsen van de scenario's: toetsen van de werkwijze van de programmagroep en extern adviseur en terugkoppeling van bevindingen.

Wil je deelnemen aan de klankbordgroep? Laat dit dan weten aan Marloes van Wagtendonk.

Informatiebijeenkomst

Heb je vragen over dit bericht of wil je meer weten over de ontwikkelingen op de Binnenstadscampus? Op woensdag 16 november van 11.00 tot 12.00 uur geven Maria Heijne (Bibliotheek) en Cees van der Wolf (Huisvestingsontwikkeling) in de Doelenzaal een toelichting op de stand van zaken omtrent de bouw van de Binnenstadscampus.  

Universiteitsbibliotheek
Universiteitsbibliotheek

Ruimte Locatie: UB, Doelenzaal

Singel 425
1012 WP Amsterdam