Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats op het Binnengasthuisterrein, in het kader van de realisatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek. Alliander Gas werkt aan de gasleiding in de Binnengasthuisstraat en zet deze werkzaamheden komende week nog voort. Dit heeft als gevolg dat delen van de straat afgezet dienen te worden of maatregelen worden getroffen ten behoeve van de toegankelijkheid.

top

Vendelstraat: afsluiting fietspad en fietstunnel (week 40,41 42) 

Het fietspad is afgesloten en er is een omleiding ingesteld via de Vendelstraat. Alle lichtmasten zijn vervangen door paaltop masten om geen schade te berokkenen aan de huidige gietijzeren masten. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind 40 verplaatst naar de Vendelstraat nabij de fietstunnel. De fietstunnel zal naar verwachting einde week 41 enkele dagen voor zowel voetgangers als fietsers worden afgesloten. Een omleiding via de Binnengasthuisstraat wordt met bebording aangegeven. Bij de doorgang naar de Oudemanhuispoort zal er voldoende ruimte beschikbaar blijven om de werkzaamheden te passeren.

Nieuwe Doelenstraat, Binnengasthuisstraat (week 41,42)

Alliander Elektra start week 41 de werkzaamheden in de Nieuwe Doelenstraat en Binnengasthuisstraat. In de Nieuwe Doelenstraat betreft het werkzaamheden in het trottoir aan de zuidzijde. Voetganger- fiets en autoverkeer kan daarbij voortgaan en zal met behulp van verkeersregelaars begeleid worden. Entrees zullen toegankelijk blijven en waar nodig zullen loopplanken met hekwerken worden toegepast. 

De werkzaamheden van Alliander in de Binnengasthuisstraat en de Vendelstraat lopen door tot en met week 42 en zullen worden afgestemd, zodat er altijd een fietsroute beschikbaar is. Dit wordt aangegeven met bebording.