Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Op 26 september worden er in de avonduren werkzaamheden verricht ten behoeve van de bestrating van de weg en trottoirband in de Nieuwe Doelenstraat, ter hoogte van de kruising met de Binnengasthuisstraat.

Spoedwerkzaamheden

Recent zijn de kabels leidingen in de Nieuwe Doelenstraat omgelegd. Op dit moment zijn de klinkers enkel teruggelegd om het gat te dichten, maar de straat  dient zo snel mogelijk te worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Om verzakking van het zand in de straat en mogelijke onveilige situaties te voorkomen, is ervoor gekozen de werkzaamheden als spoedwerkzaamheden in de avonduren in te vullen.

Op deze manier kunnen nu de weg en stoep gefaseerd worden afgesloten en is er tijdens de drukste momenten overdag geen hinder voor wegverkeer en voetgangers. Als de weg wordt afgesloten is de stoep open voor het doorgaande verkeer (en vice versa). Een verkeersregelaar is ter plekke om de verkeersstroom in goede banen te leiden.  Doorgaand verkeer blijft daardoor mogelijk.

Werktijden en overlast

Er wordt gewerkt vanaf 19.00 uur, met een maximale uitloop tot 23.00 uur. Naar verwachting zijn de werkzaamheden tegen 22.00 uur afgerond. De trilplaat om de ondergrond (zand) aan te trillen en daarna de gelegde klinkers kan enige geluidshinder met zich meebrengen.